Waarom bouwt Israel het hek niet op de Groene Lijn?


Grenzen Israel na wapenstilstandovereenkomsten 1949.

Het veiligheidshek loopt op enkele plaatsen over de grenzen van de staat Israel, zoals het die kende na de wapenstilstandovereen-komsten van 1949 tot de Zesdaagse Oorlog uit 1967, heen.

Volgens het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken zal de finale grens van een op te richten Palestijnse staat moeten voortvloeien uit vredesovereenkomsten tussen Israel en de Palestijnen. Het huidige tracé van het hek is dus slechts tijdelijk. Indien Israel het hek exact op de Groene Lijn zou bouwen, zou het impliciet een afscheiding van een toekomstige Palestijnse staat hebben gecreëerd, op basis van de grenzen van 1967, zonder dat de Palestijnen ook maar één concessie hebben hoeven doen. Bovendien wonen er in nederzettingen op de Westelijke Jordaanover bijna tweehonderdduizend Israeli’s, die (hoe je ook over de nederzettingenpolitiek denkt) ook recht hebben op bescherming. (De uiteindelijke status van de nederzettingen dient eveneens in een vredesovereenkomst geregeld te worden.) Het veiligheidshek omsluit daarom enkele grote Joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en biedt hun bescherming.

Voor het grootste gedeelte volgt het hek echter wel de route van de Groene Lijn of staat het hek niet verder dan een kilometer van de Groene Lijn.