Wordt er met het veiligheidshek Palestijns land geannexeerd?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on RedditEmail this to someonePrint this pageDeel dit

Nee. Het hek heeft een militair (defensief) en geen politiek karakter. Stukken grond die ‘ten westen’ van het hek komen te liggen worden niet bij Israel getrokken. Bovendien wordt de route van het hek in toenemende mate gecorrigeerd om het door het hek veroorzaakte leed voor Palestijnen te verlichten, bijvoorbeeld om te voorkomen dat zij in niemandsland raken tussen Israel en het hek. Landeigenaren wiens grond onteigend moet worden om het hek te bouwen worden financieel gecompenseerd.