Raadsvragen over anti-Israel haatposters in Amstelveen

Vandaag hebben de fracties van de PvdA en VVD in de gemeenteraad van Amstelveen vragen gesteld over anti-Israelposters die eerder deze week in de stad zijn opgedoken. Op verschillende plekken in Amstelveen waren posters geplakt met de tekst “Israel’s killing children again – enjoy your weekend”, gevolgd door “#Freepalestine”.

De indieners van de vragen herkennen de leus als aanstootgevend en antisemitisch. “Dat lijkt kritiek op Israël, maar deze leus verwijst naar klassieke antisemitische theorieën. Voor de goede orde: kritiek op welk land dan ook staat een ieder vrij, echter antisemitisme is niet acceptabel”, lichten ze toe.

Zo laat de poster bijvoorbeeld onvermeld dat in het huidige conflict vooral Hamas beticht kan worden van het vermoorden van kinderen. De raketten van Hamas worden lukraak op bebouwde gebieden in Israel afgevuurd, omdat ze niet met precisie militaire doelen kunnen raken. De terreurgroep probeert daarmee bewust burgerdoelen te raken en zoveel mogelijk Israeli’s te vermoorden. Tegelijkertijd staat de groepering erom bekend gebruik te maken van een menselijk schild om zijn strijders en wapenarsenaal te verdedigen tegen Israelische luchtaanvallen. Tijdens de recente geweldsescalatie kwam een op de zeven raketten die Hamas richting Israël afvuurde in Gaza zelf terecht, met slachtoffers tot gevolg.

De posters kunnen dan ook gezien worden als een reproductie van het ‘bloedsprookje‘, een antisemitisch cliché dat Joden steevast in verband brengt met het vermoorden van kinderen. 

Dezelfde posters zijn ook aangetroffen in onder meer Amsterdam, Purmerend en Utrecht. Aangezien er niet met posters beplakt mag worden in de openbare ruimte, behalve op de daartoe bestemde aanplakplaatsen, mogen voorbijgangers ze weghalen en in de prullenbak gooien. 

De vragenstellers zien de posters in de context van racistisch gemotiveerde incidenten tegen Joden, die in aantal flink zijn toegenomen sinds het oplaaiende conflict tussen Israel en Hamas. Naar aanleiding van het oplaaiende antisemitisme stellen de PvdA en VVD de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Amstelveen:

  1. Heeft de burgemeester kennisgenomen van de “kindermoordenaar”-posters die rondhangen in Amstelveen?
  2. Is de burgemeester het met de PvdA en de VVD eens dat in Amstelveen geen ruimte is voor antisemitisme en dat deze posters moeten worden verwijderd? Zo ja, op welke termijn en hoe worden deze posters verwijderd? Is hij van plan om deze uiting te melden en te bespreken met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding?
  3. Gaat de burgemeester aanvullende maatregelen nemen om antisemitisme tegen te gaan? Is hij het met de fracties van de PvdA en de VVD eens dat het conflict tussen Israël en Hamas niet moet worden geïmporteerd naar Amstelveen?