Rapport: 30 procent Britten heeft antisemitische ideeën

Een Brits onderzoek naar antisemitisme wijst op een zorgelijke verband tussen kritiek op Israël en antisemitische denkbeelden; 30 procent van de respondenten blijkt er antisemitische ideeën na te houden. 

In het Verenigd Koninkrijk hebben het Institute for Jewish Policy Research (JPR) en Community Security Trust (CST) een rapport gepubliceerd over antisemitisme in de Britse samenleving. Dit grootschalige en diepgaande onderzoek komt in navolging van een onderzoek eerder dit jaar. Onderzoeker Daniel Staetsky heeft getracht na te gaan hoe verschillende bevolkingsgroepen in het land denken over Joden en Israël. In totaal zijn hiervoor 4000 personen ondervraagd, niet alleen via enquêtes, maar ook via interviews. 

De resultaten laten een gemengd beeld zien: Zo is 2,4% van de bevolking stellig antisemitisch. In totaal heeft 30% van de bevolking antisemitische ideeën, terwijl 70% van de Britten positief over de Joden is. 1% van hen vindt geweld gelegitimeerd tegen religieuze Joden (tegenover 7% die geweld tegen moslims acceptabel vindt). De meeste antisemitische ideeën werden gevonden bij de kleine groep respondenten die zichzelf als extreemrechts ziet. Een ander beeld komt naar voren als men het over Israël heeft. Zo’n 56% van de deelnemers had ten minste één negatief standpunt over de Joodse staat en 12% kan worden gezien als hard-core anti-Israël. Bij islamitische respondenten lagen de percentages over de hele linie hoger. In het algemeen hebben zij 2 tot 4 keer zo vaak antisemitische of anti-Israëlische denkbeelden dan de gemiddelde bevolking.

De focus van het onderzoek lag vooral op het verband tussen antisemitisme en negatieve denkbeelden over Israël. Hier is inderdaad een sterke relatie waargenomen. Zo concludeert Staetsky dat hoe groter de afkeer tegen Israël, hoe groter de kans op antisemitische denkbeelden. Zo heeft 74% van de Britten met Israël-kritische ideeën tenminste één antisemitisch standpunt. Het rapport toont vooral hoe complex en soms ongrijpbaar de problematiek is. Het gehele onderzoek en de samenvatting zijn hier te vinden.

 

Bron en foto: CST