Rapport OVSE: antisemitisme eist prominente plek onder haatmisdrijven

IN ANTISEMITISME / Door: ARON VRIELER / 18 nov 2019 ANTISEMITISME

Grafiek met de bij de OVSE bekende incidenten met discriminatoir motief

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft een uitgebreide dataset gepubliceerd over haatincidenten het OVSE-gebied in 2018. Antisemitisme blijft een grote uitdaging voor de meeste samenlevingen.

In de gegevens is antisemitisme met 34% van de gerapporteerde incidenten de meest voorkomende vorm van haatincidenten. Een iets kleiner aandeel betreft ongespecificeerde vormen van haat en xenofobie, terwijl incidenten met een racistisch motief tegen moslims of christenen rond de 10% vormen.

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die zijn aangeleverd door lidstaten en organisaties die actief zijn op het gebied van dataverzameling in de OVSE-landen, waaronder ook Nederland. Voor gegevens over antisemitisme in Nederland put de jaarlijkse rapportage onder andere uit de CIDI-monitor.

De prevalentie van antisemitisme is opvallend te noemen in het licht van het daadwerkelijk aantal Joodse inwoners van de OVSE-landen. Naar schatting is nog geen halve procent van deze groep Joods. Terwijl alle vormen van haat verwerpelijk zijn, geldt voor Joodse gemeenschappen dus op cynische wijze dat ze onevenredige druk van tegen hen gerichte haatspraak ervaren. Dit komt ook naar voren in vele opiniepeilingen onder Joden en Joodse organisaties, zoals bijvoorbeeld een onderzoek van het EU-Bureau voor de Grondrechten vorig jaar.

“Het moet duidelijk zijn dat misdrijven met een discriminatoir motief niet een fenomeen is dat alleen minderheden raakt, maar juist een directe aanval zijn op onze democratieën en principes waar ze op gebaseerd zijn”, becommentarieerde Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, directeur van de mensenrechtenorganisatie van de OVSE. Dit benadrukt dat bestrijding van antisemitisme in de OVSE-landen een hoge prioriteit zou moeten zijn, en niet pas wanneer Joodse mensen of organisaties er direct door worden getroffen.

Grootste database

De OVSE rapporteert jaarlijks over haatmisdrijven in haar lidstaten, onder meer over incidenten, maar ook de verschillende rechtelijke mechanismen voor de opvolging ervan. Het jaarlijks verzamelen van deze gegevens, wat resulteert in de grootste database over haatmisdrijven op deze continenten, komt voort uit het mandaat om mensenrechten in de lidstaten te helpen bevorderen. De uitwisseling van kennis en best practices moet een bijdrage leveren aan inspanningen voor het tegengaan van haastpraak en risico’s op conflict te verkleinen.

Omdat niet alle landen dezelfde methodologie hanteren bij het verzamelen van gegevens, maken de data geen directe vergelijkingen tussen landen mogelijk. OVSE-lidmaatschap bevat bovendien geen verplichting om data te leveren. Zelfs in de grootste database is dus waarschijnlijk sprake van een grote onderraportage van de verschillende soorten haatmisdrijven.