Regering sprak Palestijnse Autoriteit 20 keer tevergeefs aan op terroristenbetalingen

De Nederlandse regering heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) sinds 2013 circa 20 keer tevergeefs aangesproken op haar uitkeringen aan veroordeelde terroristen. Dat blijkt uit verslagen van gesprekken met de PA, die CIDI met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

In 2013 nam de Tweede Kamer de motie-Van Der Staaij/Voordewind aan, over uitkeringen aan Palestijnen in Israëlische detentie. Volgens deze motie moet de regering bij contacten met de PA aandringen op het stopzetten van deze salarissen. Twee jaar geleden werd, opnieuw op initiatief van CU-Kamerlid Joël Voordewind, een motie aangenomen die de regering oproept om in EU-verband een vuist te maken tegen de praktijk.

De zorgen van de Tweede Kamer zijn circa 20 keer aangekaart bij de Palestijnse Autoriteit, blijkt nu. Dat gebeurde onder andere bij gesprekken in Ramallah, tijdens verschillende bezoeken van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Palestijnse Gebieden en in een gesprek tussen minister-president Mark Rutte en PA-premier Rami Hamdallah.

Hoe de Palestijnen reageerden op de Nederlandse kritiek wordt niet duidelijk. Deze reacties zijn niet openbaar gemaakt door de minister van Buitenlandse Zaken, omdat het de betrekkingen tussen Nederland en de PA zou kunnen schaden. De mening van de Palestijnse leider Abbas is echter bekend: hij zei vorige zomer nog “nooit te zullen stoppen” met de uitkeringen. Ook Minister Halbe Zijlstra liet na zijn gesprek met Hamdallah in januari al weten dat de PA niets wilde doen met zijn zorgen.

Nu 20 keer aanspreken geen effect had, wordt het wellicht tijd om concretere maatregelen te overwegen. Verschillende landen deden dit al: zo werd in de Verenigde Staten dit jaar de ‘Taylor Force Act’ aangenomen, waarmee gekort wordt op de financiële steun totdat de terroristenbetalingen worden stopgezet. Australië deed recent hetzelfde. In Israel besloot de Knesset de steun aan terrorisme in te houden op de aan de PA uitgekeerde belastinggelden.