Regering zegt nota antisemitisme toe

Tijdens het debat over de regeringsverklaring op 12 juni diende SGP-fractievoorzitter Van der Vlies een motie in over antisemitisme. Hij constateerde daarin een verontrustende omvang van antisemitische uitingen en vroeg de regering een integraal plan van aanpak op te stellen.

Hoewel de minister-president verklaarde positief te staan tegenover Van der Vlies’ ideeën, had hij toch moeite met de motie omdat hij het antisemitisme wilde behandelen in een brede aanpak van racisme. Van der Vlies overlegde daarop met de regering en vond uiteindelijk een geschikte oplossing. Van der Vlies in derde termijn: “De vormgeving (van het plan van aanpak, red.) is natuurlijk secundair. Als er een brief ligt op het moment dat wij de begrotingen behandelen, is mijn doel bereikt. Ik zou het heel plezierig vinden als de minister-president dat kan toezeggen”. Daarop antwoordde premier Balkenende: “De heer Van der Vlies heeft terecht gezegd dat het kabinet met sympathie naar zijn voorstel heeft gekeken (…).

Ik ben graag bereid om die toezegging te doen, namelijk dat er een brief komt over het onderwerp, waarvoor de heer Van der Vlies aandacht heeft gevraagd”. Daarop trok de SGP-fractievoorzitter zijn motie in en zullen we binnenkort een regeringsstuk tegemoet kunnen zien over de aanpak van antisemitisme.