Reünie Werkgroep Israel

werkgroepIsraelBegin december 1973 kwamen in het Victoria Hotel in Amsterdam bezorgde Nederlanders bijeen die vonden dat op Universiteiten en andere onderwijsinstellingen onvoldoende begrip bestond voor de positie van Israël. Ze wilden een organisatie oprichten die zou moeten opkomen voor zowel Israëls recht op veilige grenzen als voor een onafhankelijke Palestijnse staat.

De organisatie kwam er: de Werkgroep Israel, die 8 jaar heeft bestaan.

Precies 40 jaar later wil een groep enthousiaste oud-leden van de Werkgroep Israel de sfeer van toen doen herleven in de vorm van een reünie. Deze zal plaatsvinden op zondag 8 december 2013 van 13.00 tot 18.00 uur in het Nieuwe Kafé op de Dam in Amsterdam, naast de Nieuwe Kerk. Oud-leden en hun eventuele partners zijn van harte welkom op deze reünie.

De eerste voorzitter van de werkgroep Joop Meijers, nu senior lector aan de Hebreeuwse Universiteit, zal ingaan op het waarom van de Werkgroep Israel in die tijd. De laatste voorzitter, Fred Grünfeld, emiritus-hoogleraar aan de Universiteiten van Utrecht en Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht, zal een overzicht geven van de veranderende opinies in Nederland t.o.v. Israël.

Tevens zal de roemruchte film ‘de gekortwiekte duif’ eenmalig worden hervertoond.

Bijna overbodig te zeggen is, dat er ook veel tijd zal zijn om te praten, te lachen en herinneringen op te halen.

Men kan zich aanmelden per email: werkgroepisrael@gmail.com of telefonisch op 015-2853336. Er wordt een symbolische bijdrage van €5 per persoon bij binnenkomst gevraagd. Foto’s, posters, brochures en oude Nabij’s zijn meer dan welkom!

Het organisatie comité, bestaande uit Ronny Naftaniel, Jan Paul Peters en Adri Hoek, roept oud-leden op dit bericht verder te verspreiden bij vrienden en kennissen die ooit lid waren van de Werkgroep Israel.