Richard Goldstone: ‘in Israel bestaat geen apartheid’

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 14 nov 2011 HAMAS VN

De Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone bestrijdt in een opinieartikel in de New York Times dat Israel een apartheidstaat zou zijn.

In het opinieartikel van 31 oktober 2011 onder de kop “Israel and the apartheid slander” schrijft hij: “In Israel bestaat geen apartheid. Niets komt in de buurt van de definitie van apartheid, neergelegd in het Statuut van Rome uit 1998.” 

Goldstone kan het weten: Hij was Raadsheer bij het Constitutionele Hof in Zuid-Afrika. Onder zijn leiding onderzocht een commissie de wandaden onder het apartheidsregime. 

In 2008 kreeg hij van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de opdracht het conflict tussen Israel en Hamas tijdens de operatie ‘Gegoten Lood’ te onderzoeken. De onderzoekscommissie droeg zijn naam. Goldstone concludeerde dat Israel en Hamas de mensenrechten hadden geschonden. Een jaar na publicatie herriep de Zuid-Afrikaanse rechter, op grond van nieuwe gegevens, een deel van zijn beschuldigingen aan het adres van Israel.

Klik hier voor het volledige New York Times artikel

Klik hier voor Ronny Naftaniels artikel over de ommezwaai van Goldstone eerder dit jaar