Sari Nusseibeh “Vluchtelingen horen in Palestijnse staat”

De opvolger van de overleden Palestijnse minister voor Jeruzalem Zaken Faisal Husseini, de 52-jarige professor filosofie Sari Nusseibeh, heeft felle kritiek geuit op de wijze waarop de Palestijnse Autoriteit omgaat met het vluchtelingenvraagstuk. In een interview met Associated Press stelt hij dat de Palestijnse vluchtelingen in een toekomstige Palestijnse staat gevestigd moeten worden.

“Dit dient niet op een wijze te geschieden die het bestaan van de staat Israel in gevaar brengt als Joodse staat.” “Wat zou anders een twee-statenoplossing betekenen? Misschien hebben we niet genoeg gedaan aan de publieke opinie van de Palestijnse gemeenschap om die ervan te overtuigen wat dit werkelijk voorstelt”, aldus Nusseibeh.

Hij neemt hiermee afstand van de eis die Arafat tijdens de Camp David onderhandelingen aan Israel stelde om 3,5 miljoen Palestijnen, de vluchtelingen uit 1948 en hun nazaten, op te nemen. De onderhandelingen liepen hierop spaak.

Nusseibeh, die in 1986 door Palestijnse militanten in elkaar werd geslagen en in 1991 door Israel gearresteerd werd, pleitte in het interview verder voor het beëindigen van de huidige spiraal van geweld. “Beide partijen maken interactieve fouten, actie en reactie”.