Schenking zionistische films aan Cinematheek Jeruzalem

IN ANDER NIEUWS / Door: WEBMASTER / 11 dec 2003 CIDI ISRAEL WO2

Joods.nl

Door onze verslaggever in Jeruzalem

Op zondagavond 7 december jl. vond er in de Cinematheek in Jerusalem een bijeenkomst plaats, waar de directeur van het CIDI, Ronnie Naftaniel een schenking deed aan de Jerusalem Cinematheek-Israel Film Archief, van een groot aantal oude Israelische films die hadden behoord tot het archief van het Tarboetressort, onderafdeling van de Jewish Agency in Nederland.

Het gaat hier om films die in de eerste tien jaar van het bestaan van de Staat Israel zijn gemaakt en die een beeld geven van de enorme prestaties die de jonge Staat in die periode heeft verricht. De films met zeer optimistische en, achteraf gezien, naieve beelden, werden overal in de wereld in de Joodse gemeenschappen vertoond, niet alleen om sympathie voor Israel op te wekken maar ook om het geven van financiele bijdragen te stimuleren. Veel van deze films zijn dan ook door CIA en Keren Hayesod in Nederland vertoond.

Ter gelegenheid van deze schenking werd het Jerusalemse publiek in de gelegenheid gesteld om bij de vertoning van enige bijzondere films aanwezig te zijn. Sommige films hadden zelfs Nederlandse ondertiteling. De films toonden o.a. beelden van de drooglegging van de Chula; van de pogingen om grond in het gebied rond de Dode Zee te ontzilten; van het leven in Ma’abarat Talpioth in Jerusalem en bovendien werd een film uit de 70er jaren vertoond over Jeruzalem en omgeving.

Voorafgaand aan de vertoning werd door Ronnie Naftaniel uitgelegd dat het CIDI als erfgename van het Tarboetressort een goede bestemming aan deze films wilde geven. Door bemiddeling van Rien van Gendt, executive director van de van Leer Group Foundation, is deze schenking tot stand gekomen. De van Leer Foundation is een van de organisaties die deelneemt aan de instandhouding van de Cinematheek te Jeruzalem die mede op initiatief van Lia en Wim van Leer is opgericht en in 1981 in gebruik is genomen. Ook werd het woord gevoerd door Awraham Roet in zijn functie van voorzitter van Stichting Platform Israel.

In de toelichting bij elke film kwamen wonderlijke zaken aan het licht: in een van de films met oorlogsbeelden heeft de regisseur gebruik gemaakt van filmfragmenten uit films van de Tweede Wereldoorlog, want ten tijde van de Israelische Onafhankelijkheidsoorlog waren er weinig of geen filmreporters aanwezig die de gevechten hebben vastgelegd; om het effect van rook te verkrijgen gebruikte een van de regisseurs sigarettenrook, het publiek kon dit niet van echte rook onderscheiden… Ook de authenticiteit en herkomst van sommige filmbeelden van oprukkende Egyptische en Syrische soldaten en Jordaanse Legionnairs is onduidelijk.

Het merkwaardige is dat men zou veronderstellen dat al deze in Israel gemaakte films reeds in het filmarchief aanwezig zouden zijn, maar dat blijkt niet het geval. De beheerders van het archief toonden zich dan ook zeer verheugd met deze aanwinst.