Category: CIDI antisemitismemonitor

Antisemitismerapport 1997

Antisemitismerapport 1997

CIDI concludeert dat het aantal gemelde incidenten in 1997 in vergelijking met 1996 is gestegen. Een eenvoudige verklaring is niet te geven. Mogelijk is er er een samenhang met de stagnatie in het vredesproces in het Midden-Oosten. In 1996 was het aantal bovendien lager dan gebruikelijk. Het aantal gemelde antisemitische incidenten is opmerkelijk meer dan vorig jaar. Opvallend is dat […]

Read more ›
Antisemitismerapport 1996

Antisemitismerapport 1996

Het aantal gemelde antisemitische incidenten en de in de media verschenen meldingen over antisemitische voorvallen is niet meer dan vorig jaar. Meer dan vorig jaar heeft extreem-rechts van zich laten horen, met name door hun voortdurende pogingen demonstraties op touw te willen zetten, de gebeurtenissen rondom CP’86 in Schiedam en Rotterdam. Binnen extreemrechts radicaliseert vooral CP’86. De CD wenste om […]

Read more ›