Category: Antisemitisme

Kamerleden bezorgd over toenemend antisemitisme

Kamerleden bezorgd over toenemend antisemitisme

De Tweede-Kamerleden Van der Staaij (SGP), Rouvoet (ChristenUnie) en Teeven (Leefbaar Nederland) hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie vragen gesteld over ‘de toenemende antisemitische uitlatingen in demonstraties en debatten over het Midden-Oosten’. De kamerleden willen van de ministers weten hoe het staat met de uitvoering van de door de ministers toegezegde maatregelen ter voorkoming van antisemitisme; op […]

Read more ›
CIDI doet opnieuw aangifte tegen eigenaar Postbus 44

CIDI doet opnieuw aangifte tegen eigenaar Postbus 44

Opnieuw heeft CIDI aangifte gedaan tegen de eigenaar van Postbus 44 in Delfzijl. Dit is het adres dat wordt vermeld op een discriminerende sticker die vorige week is aangetroffen in Den Haag. Op de sticker worden – in het Duits – Zionisten ervan beschuldigd in de gehele wereld vrouwen en kinderen te doden. Verder wordt opgeroepen niet bij Zionisten te […]

Read more ›
Rotterdam belooft CIDI maatregelen tegen voetbalantisemitisme

Rotterdam belooft CIDI maatregelen tegen voetbalantisemitisme

Naar aanleiding van een klacht van CIDI over het opnieuw door Feyenoordsupporters scanderen van de leus ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’, nu op een open dag van de voetbalclub, heeft de Rotterdamse loco-burgemeester M.W. van Sluis (Leefbaar Rotterdam) een aantal concrete maatregelen aangekondigd. In een schrijven aan CIDI zegt Van Sluis: ‘Ik heb uw brief van 1 augustus […]

Read more ›
Gretta en Herman

Gretta en Herman

De aanklacht die advocaat Herman Loonstein, namens Federatief Joods Nederland heeft ingediend tegen Gretta Duisenberg heeft een averechts effect gehad. De betrokken vlag is weg, maar intussen heeft een Palestijns platform aangekondigd op meerdere plaatsen te gaan vlaggen voor de Palestijnse zaak. Mevrouw Duisenberg wentelt zich in haar slachtofferrol, nu zij ook met de dood is bedreigd. Evenals Herman Loonstein […]

Read more ›
CIDI schrijft informateur over toegenomen antisemitisme

CIDI schrijft informateur over toegenomen antisemitisme

In een brief aan de informateur en fractievoorzitters van het CDA, de LPF en de VVD spreekt CIDI zijn zorgen uit over de toename van antisemitische incidenten in Nederland. In de brief dringt CIDI er bij hen op aan de komende regeerperiode serieuze maatregelen tegen antisemitisme en andere vormen van intolerantie te nemen. Er is sprake van een aanzienlijke toename […]

Read more ›
Dittrich vraagt om maatregelen tegen antisemitisme

Dittrich vraagt om maatregelen tegen antisemitisme

Naar aanleiding van het verschijnen van het CIDI-rapport over antisemitische incidenten in Nederland, heeft het Tweede-kamerlid Boris Dittrich (D66) de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, alsmede Grote steden- en integratiebeleid. Wat is uw reactie op het jaaroverzicht 2001/2002 van het CIDI van 30 mei 2002, waaruit blijkt dat er een forse groei […]

Read more ›
Lesje geschiedenis

Lesje geschiedenis

De Joodse jongeren die de pro-Israel demonstratie zondag hebben georganiseerd, verdienen alle lof. De bijeenkomst straalde verbroedering en waardigheid uit. Deze sfeer stond in schril contrast met de uitbarsting van Jodenhaat op de betoging ‘Stop de oorlog tegen de Palestijnen’. “Joden zijn honden, dood aan de Joden”, klonk het op de Dam. door Ronny Naftaniel Het is stuitend dat verwarde […]

Read more ›
Kamervragen en petitie over antisemitische betoging

Kamervragen en petitie over antisemitische betoging

De demonstratie ‘Stop de Oorlog tegen de Palestijnen’, die zaterdag 13 april in Amsterdam werd gehouden, heeft een golf van verontwaardiging teweeg gebracht over de ernstig antisemitische uitingen en gedragingen van enkele honderden deelnemers. Kreten als "Dood aan de Joden" en "Joden zijn honden" werden afgewisseld met meegevoerde hakenkruisen. Leden van CiJO, de jongerenorganisatie van CIDI en andere jongeren, hebben […]

Read more ›
CIDI dringt aan op maatregelen tegen antisemitisme tijdens demonstraties

CIDI dringt aan op maatregelen tegen antisemitisme tijdens demonstraties

In toenemende mate worden Joden buiten Israel doelwit van antisemitische dreigementen en acties. Koploper op dat gebied is Frankrijk, waar sinds september 2000 vele tientallen Joodse instellingen, waaronder synagoges, werden aangevallen of in brand gestoken en honderden Joden werden gemolesteerd. Alleen al in de afgelopen paar maanden werden in Frankrijk ruim 400 antisemitische incidenten gemeld. Tot nu toe zijn Nederlandse […]

Read more ›
Joodse doelen EU extra beveiligd

Joodse doelen EU extra beveiligd

BRUSSEL In Frankrijk en Belgie zijn de veiligheidsmaatregelen bij synagoges en andere joodse doelen verscherpt,na de anti-Israelische aanslagen dit weekend. Afgelopen nacht werd brand gesticht in een synagoge in Brussel.Eerder waren er aanslagen in drie Franse steden. De Franse president Chirac veroordeelde het geweld scherp.Hij bezocht als teken van solidariteit een synagoge. Zaterdag werd in veel Franse steden juist steun […]

Read more ›