Category: Israel

Amerikaans Congres is Arafat zat

Amerikaans Congres is Arafat zat

Het is een onverteerbare sandwich: de aanslagen van 30 juli en 4 september met daartussen de omhelzing van Arafat en Hamas-leider Rantisi. Bij het Amerikaanse Congres is hij dan ook slecht gevallen. “Er zijn twee partijen voor nodig om vrede te bereiken en die twee partijen moeten ook echt vrede willen. Tot nu toe dacht ik dat Jasser Arafat vrede […]

Read more ›
Europees Parlement bekritiseert Israel

Europees Parlement bekritiseert Israel

Vrijwel alle fracties in het Europees Parlement vragen in een resolutie de vorming van een permanent veiligheidscomit‚, bestaande uit de Verenigde Staten en de Europese Unie, "voor gezamenlijk crisisbeheer" in het Midden-Oosten. Het idee is al eerder voorgelegd aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright. Middels de resolutie worden Israel, de Palestijnse Autoriteit en alle andere betrokken partijen […]

Read more ›
Israel ratificeert verdrag chemische wapens niet

Israel ratificeert verdrag chemische wapens niet

Israel zal het verdrag om chemische wapens uit te bannen niet ratificeren. Directeur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken Eitan Bentsoer lichtte dit besluit toe tijdens de ontwapeningsconferentie die deze maand in Geneve werd gehouden. De Arabische landen waarvan Israel vermoedt dat zij in het bezit zijn van chemische wapens hebben het verdrag zelfs niet eens ondertekend, aldus Bentsoer. Hij […]

Read more ›
Harde maatregelen

Harde maatregelen

De zelfmoordcommando’s, die afgelopen donderdag in Jeruzalem opnieuw toesloegen, teisteren Israel. De woede en machteloosheid onder de bevolking zijn zo groot dat ze premier Netanjahoe dwingen – als hij dat zelf al niet zou willen – tot het nemen van harde maatregelen. Zo heeft hij aangekondigd geen bezet gebied meer te zullen opgeven zolang de terreuracties doorgaan. Met uitzondering van […]

Read more ›
President Khatami zet aanval op Israel in

President Khatami zet aanval op Israel in

De ‘gematigde’ nieuwe president van Iran, ayatollah Mohammed Khatami, heeft in een toespraak begin deze maand voor het eerst duidelijk gemaakt hoe hij precies over Israel denkt. Alle opwinding in de Westerse wereld over deze ‘liberale leider’ ten spijt leek het wel alsof er begin augustus geen machtswisseling had plaatsgehad. Israel is volgens Khatami “het grootste symbool van internationaal terrorisme” […]

Read more ›
Propagandastrijd

Propagandastrijd

Madeleine Albright heeft haar reis naar het Midden-Oosten opnieuw uitgesteld. Kennelijk ziet de Amerikaanse minister vooralsnog weinig kans iets positiefs te bereiken. Tot de zorgelijkste ontwikkelingen van het moment behoort de propagandastrijd die is losgebarsten over de schuldvraag voor de huidige crisis. De Palestijnse en Israelische partners, die elkaar bij de hand zouden moeten nemen om een betere toekomst voor […]

Read more ›
Onwrikbare verplichtingen aan Israel; Albright’s maiden speech over Midden-Oosten

Onwrikbare verplichtingen aan Israel; Albright’s maiden speech over Midden-Oosten

Op 6 augustus j.l. heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, op de National Press Club in Washington haar eerste belangrijke redevoering gehouden over het conflict in het Midden-Oosten. Zij spaarde Israel noch Palestijnen, maar vooraf verklaarde zij: “Wij handhaven onze onwrikbare verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van Israel”.Omdat haar woorden van uitzonderlijke betekenis zijn tegen de […]

Read more ›
Kolonisten belasteren Mohammed

Kolonisten belasteren Mohammed

Sinds de bouw van de Joodse woonwijk in Har Choma is Hebron het herhaalde toneel van ongeregeldheden. De stad, waar 500 Joodse kolonisten temidden van ruim 100.000 Palestijnen wonen, wordt zowel door Israelische als Palestijnse veiligheidstroepen bewaakt. Fanatici aan beide kanten proberen deze veiligheidstroepen tegen elkaar uit te spelen met als doel een gewapend conflict uit te lokken. Eind vorige […]

Read more ›
Premier Netanjahoe veroordeelt anti-evangalisatiewet

Premier Netanjahoe veroordeelt anti-evangalisatiewet

Premier Netanjahoe heeft zich persoonlijk gewend tot de christenen in de wereld over het in februari 1997 ingediende wetsvoorstel om evangeliseren in Israel aan banden te leggen. De Nederlandse Europarlementariër De Waal (SGP/GPV/RPF) ontving naar aanleiding van zijn vragen aan de Israelische premier eveneens een brief van Netanjahoe. Deze schrijft, dat de wet niet de steun heeft van de Israelische […]

Read more ›
Motie van wantrouwen

Motie van wantrouwen

Bij het maken van deze Israel Nieuwsbrief was het nog onzeker of de regering Netanjahoe de moties van wantrouwen in de Knesset over het aftreden van minister Meridor overleefd heeft. De verwachting was dat de regering het net zou redden.  door Ronny Naftaniel Zo’n twintig eerdere moties van wantrouwen gingen aan deze vooraf, maar nog nooit verkeerde Netanjahoe zo in […]

Read more ›