Category: Nederland

Pax Christi

Pax Christi

De aandacht van Pax Christi voor Israel beperkte zich in het afgelopen jaar tot een oproep aan de ministers Van Mierlo en Pronk zich ervoor in te zetten dat de EU toch vooral geen handelsprivileges meer gunt aan produkten uit de Israelische nederzettingen. Dit staat te lezen in het jaarverslag 1997 van Pax Christi, dat de kop In beweging voor […]

Read more ›
Claims op joods kunstbezit in WO II

Claims op joods kunstbezit in WO II

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen spoort mensen, die menen een claim te hebben op kunst die in handen is van de overheid, aan zich te melden. Het gaat om kunstvoorwerpen die in de Tweede Wereldoorlog onvrijwillig aan de nazi’s zijn afgestaan en na de oorlog tot de NK (Nederlands Kunstbezit)-collectie zijn gaan behoren. Van ongeveer 3000 schilderijen, tekeningen […]

Read more ›
Nederlandse Zionisten kiezen religieus

Nederlandse Zionisten kiezen religieus

Likoed Nederland zal geen vertegenwoordiger kunnen sturen naar het Wereld Zionistencongres, dat in december aanstaande voor de 33e maal in Israel wordt gehouden. Ook de Bonz (Onafhankelijk Zionisten) valt buiten de prijzen. Deze maand konden de leden van de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) hun vertegenwoordigers voor dit congres kiezen. Van de 1400 FNZ-leden stemden er iets meer dan 800. Daarvan […]

Read more ›
Commissie Van Kemenade onderzoekt ook banken en verzekeraars

Commissie Van Kemenade onderzoekt ook banken en verzekeraars

Afgelopen week heeft het ministerie van financiën de taakomschrijving van de Contactgroep Tegoeden WO-II (Commissie van Kemenade) uitgebreid. Aanvankelijk zou de Contactgroep zich alleen buigen over mogelijke Nederlandse goudvoorraden en tegoeden bij Zwitserse banken. Het Centraal Joods Overleg had bij minister Zalm op een ruimere taakomschrijving aangedrongen. In een brief aan de Tweede Kamer van 16 juni laat Minister Zalm […]

Read more ›
Nederland: zakenvriend of bemiddelaar?

Nederland: zakenvriend of bemiddelaar?

Het bezoek van premier Netanjahoe aan ons land gaf aanleiding tot een merkwaardig meningsverschil. Waarom was hij hier naar toe gekomen? Als we de Israelische premier mogen geloven was zijn voornaamste doel het versterken van de economische relaties. Daartoe was een indrukwekkend programma opgesteld: een ontmoeting met de top tien van ondernemend Nederland en een speciale bijeenkomst van het Global […]

Read more ›
Tweede Kamer keurt associatieverdrag goed

Tweede Kamer keurt associatieverdrag goed

Vorige week heeft de Tweede Kamer de associatieverdragen van de Europese Unie met Israel en TunesiĆ« goedgekeurd. Dit verdrag werd op 20 november 1995 gesloten en op 29 februari door het Europees Parlement met 265 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen aanvaard. Al veel langer bestond tussen de EU en Israel volledige vrijhandel op het gebied van industrieprodukten. Dit […]

Read more ›
Joodse organisaties in Nederland: “Laat Nazi-pensioenen door Commissie onderzoeken”

Joodse organisaties in Nederland: “Laat Nazi-pensioenen door Commissie onderzoeken”

De Joodse organisaties in ons land hebben vorige week met de Duitse ambassadeur in Den Haag, Eberhard von Puttkamer, een diepgaand gesprek gehad over de invaliditeitspensioenen voor Nederlandse oud-SS’ers. De Joodse delegatie toonde zich ongegerust over het feit dat deze oud-SS’ers, naast Nederlandse sociale uitkeringen ook van Duitsland geld ontvangen voor het door hun gepleegde landverraad. Het gaat deels om […]

Read more ›
Perfide pensioenen

Perfide pensioenen

De onthulling dat Nederlandse ex-Wehrmachtsoldaten en ex-leden van de Waffen SS een Duits invaliditeitspensioen ontvangen is ronduit verbijsterend. door Ronny Naftaniel Het gaat om een kleine 400 collaborateurs en hun echtgenoten, die tot 1300 gulden per maand ontvangen wegens in de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsdienst opgelopen verwondingen. Formeel zijn degenen die in concentratiekampen hebben gewerkt en misdrijven tegen de […]

Read more ›