Category: Nederland

CJO bij Van Mierlo

CJO bij Van Mierlo

Een delegatie van het Centraal Joods Overleg, bestaande uit Mr E. Numann, drs R. Wurms en CIDI-directeur Naftaniel, heeft vorige week woensdag een gesprek met minister Van Mierlo gehad. Het CJO had om het onderhoud gevraagd vanwege de uitlatingen van de minister over de Joodse lobby in de VS. In de Eerste Kamer zei Van Mierlo dat de Joodse lobby […]

Read more ›
Anti-racismebeleid: Grote partijen zien remigratie als optie

Anti-racismebeleid: Grote partijen zien remigratie als optie

Grote partijen zien remigratie als optie   CIDI heeft de partijprogramma’s niet alleen vergeleken op Midden-Oostenbeleid maar ook op het anti-racismebeleid. Alle partijen behalve de PvdA en de RPF spreken zich hierover uit. Vier jaar geleden was daarover bij de VVD, het CDA en D66 nog niets te vinden. De anti-racismepolitiek wordt door de meeste partijen bij het vreemdelingenbeleid ondergebracht, […]

Read more ›
Premier Kok aanwezig bij opening Israel 50

Premier Kok aanwezig bij opening Israel 50

Op dinsdag 23 december wordt in Israel, en in vele landen daarbuiten, Israel 50 jaar officieel geopend. Dit geschiedt overal ter wereld door het aansteken van de eerste Chanoeka-kaars. In Nederland zal in aanwezigheid van premier en mevrouw Kok de eerste kaars worden aangestoken door de ambassadeur van Israel en mevrouw Gal. Een ieder die hierbij aanwezig wil zijn is […]

Read more ›
Pax Christi

Pax Christi

De aandacht van Pax Christi voor Israel beperkte zich in het afgelopen jaar tot een oproep aan de ministers Van Mierlo en Pronk zich ervoor in te zetten dat de EU toch vooral geen handelsprivileges meer gunt aan produkten uit de Israelische nederzettingen. Dit staat te lezen in het jaarverslag 1997 van Pax Christi, dat de kop In beweging voor […]

Read more ›
Claims op joods kunstbezit in WO II

Claims op joods kunstbezit in WO II

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen spoort mensen, die menen een claim te hebben op kunst die in handen is van de overheid, aan zich te melden. Het gaat om kunstvoorwerpen die in de Tweede Wereldoorlog onvrijwillig aan de nazi’s zijn afgestaan en na de oorlog tot de NK (Nederlands Kunstbezit)-collectie zijn gaan behoren. Van ongeveer 3000 schilderijen, tekeningen […]

Read more ›
Nederlandse Zionisten kiezen religieus

Nederlandse Zionisten kiezen religieus

Likoed Nederland zal geen vertegenwoordiger kunnen sturen naar het Wereld Zionistencongres, dat in december aanstaande voor de 33e maal in Israel wordt gehouden. Ook de Bonz (Onafhankelijk Zionisten) valt buiten de prijzen. Deze maand konden de leden van de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) hun vertegenwoordigers voor dit congres kiezen. Van de 1400 FNZ-leden stemden er iets meer dan 800. Daarvan […]

Read more ›
Commissie Van Kemenade onderzoekt ook banken en verzekeraars

Commissie Van Kemenade onderzoekt ook banken en verzekeraars

Afgelopen week heeft het ministerie van financiën de taakomschrijving van de Contactgroep Tegoeden WO-II (Commissie van Kemenade) uitgebreid. Aanvankelijk zou de Contactgroep zich alleen buigen over mogelijke Nederlandse goudvoorraden en tegoeden bij Zwitserse banken. Het Centraal Joods Overleg had bij minister Zalm op een ruimere taakomschrijving aangedrongen. In een brief aan de Tweede Kamer van 16 juni laat Minister Zalm […]

Read more ›
Nederland: zakenvriend of bemiddelaar?

Nederland: zakenvriend of bemiddelaar?

Het bezoek van premier Netanjahoe aan ons land gaf aanleiding tot een merkwaardig meningsverschil. Waarom was hij hier naar toe gekomen? Als we de Israelische premier mogen geloven was zijn voornaamste doel het versterken van de economische relaties. Daartoe was een indrukwekkend programma opgesteld: een ontmoeting met de top tien van ondernemend Nederland en een speciale bijeenkomst van het Global […]

Read more ›
Tweede Kamer keurt associatieverdrag goed

Tweede Kamer keurt associatieverdrag goed

Vorige week heeft de Tweede Kamer de associatieverdragen van de Europese Unie met Israel en Tunesië goedgekeurd. Dit verdrag werd op 20 november 1995 gesloten en op 29 februari door het Europees Parlement met 265 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen aanvaard. Al veel langer bestond tussen de EU en Israel volledige vrijhandel op het gebied van industrieprodukten. Dit […]

Read more ›
Joodse organisaties in Nederland: “Laat Nazi-pensioenen door Commissie onderzoeken”

Joodse organisaties in Nederland: “Laat Nazi-pensioenen door Commissie onderzoeken”

De Joodse organisaties in ons land hebben vorige week met de Duitse ambassadeur in Den Haag, Eberhard von Puttkamer, een diepgaand gesprek gehad over de invaliditeitspensioenen voor Nederlandse oud-SS’ers. De Joodse delegatie toonde zich ongegerust over het feit dat deze oud-SS’ers, naast Nederlandse sociale uitkeringen ook van Duitsland geld ontvangen voor het door hun gepleegde landverraad. Het gaat deels om […]

Read more ›