SGP: boycot Durban III bij haat

Nederland moet niet deelnemen aan ‘Durban III’ als deze conferentie, zoals het zich laat aanzien, opnieuw uitloopt op een ‘haatfeest’ tegen Israël. Dat stelt SGP-voorman Kees van der Staaij in vragen die hij woensdag stelde aan minister Rosenthal (BuZa).

Van der Staaij stelde de volgende vragen aan de minister:

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de VS, Canada en Israël niet zullen deelnemen aan de Durban III Conferentie die op 22 september aanstaande zal worden gehouden? Hoe beziet u de beslissing van deze landen?

Genoemde landen willen de conferentie boycotten vanwege de verwachting dat de conferentie zich zal kenmerken door antisemitisme, Holocaust-ontkenning en Israëlhaat, zoals ook gebeurde tijdens Durban I en II. Welke aanwijzingen zijn er dat dit opnieuw dreigt bij Durban III?

Is het bericht juist, dat Durban III met name wil voortborduren op de verworvenheden van Durban I? Wat is uw inschatting van de aard en opzet van Durban III?

Wanneer besluit de Nederlandse regering over deelname aan deze conferentie?

Bent u bereid – als Durban III inderdaad een herhaling dreigt te worden van Durban I en II – in navolging van de VS, Canada en Israël deze VN-conferentie te boycotten en zich zo krachtig mogelijk uit te spreken tegen deze conferentie? Bent u dan ook bereid om te bevorderen dat de EU, dan wel zoveel mogelijk andere Europese landen, tot een boycot van deze conferentie zal overgaan?