SGP en CU vragen om opheldering misbruik van Europese donorgelden door Palestijnse NGO’s

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 17 mei 2021 CU PFLP SGP TWEEDE KAMER

Naar aanleiding van de beschuldiging van Israël dat een aantal Palestijnse NGO’s geld doorsluist naar terreurgroep PFLP, vragen Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Don Ceder (CU) minister voor Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag om opheldering.

Eerder deze maand maakte de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet bekend dat miljoenen aan hulpgeld uit Europa doorgesluisd worden naar het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Israël beschuldigt de PFLP, door de EU aangemerkt als terroristische organisatie, al langer van het gebruiken van non-gouvernementele organisaties om voor hun eigen doeleinden in te zetten. De PFLP infiltreert of zet NGO’s op om deze in lawfare tegen Israël in te zetten en om geld door te sluizen voor terroristische activiteiten. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan Europese diplomaten laten weten dat het met ernst naar deze kwestie kijkt.

UAWC

Ook de Nederlandse regering wordt genoemd in verband met het doorsluizen van hulpgeld naar de PFLP. Op 23 augustus 2019 vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Bubin-bron, nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shnerb en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen het explosief afging. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven.

Na de aanslag heeft de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet een aantal terreurverdachten gearresteerd, die allen tot dezelfde PFLP-cel zouden behoren die achter de aanslag zit. Samer Arbid wordt ervan verdacht de celleider te zijn. Arbid was eerder de financieel directeur van de UAWC, en werd de afgelopen jaren regelmatig gearresteerd omdat hij deel uitmaakt van de PFLP. De Palestijnse terreurorganisatie heeft erkend dat Arbid een van haar commandanten is en betrokken was bij de aanslag bij de Ein Bubin-bron.

Een andere medewerker van UAWC, Abdul Razeq Farraj, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Hij zou volgens de aanklacht samen met hoofdverdachte Arbid verantwoordelijk zijn geweest voor het voorbereiden van de aanval. Arbid hield Farraj op de hoogte van alle ontwikkelingen, en de laatstgenoemde rekruteerde ook nieuwe terroristen. Hoewel Farraj sinds 1985 om de haverklap werd opgepakt voor terroristische activiteiten, ging hij 2017 als vertegenwoordiger van de UAWC op de foto met Nederlandse ambtenaren. Beide PFLP’ers ontvingen bovendien tot voor kort salaris uit de Nederlandse subsidiepot.

Op 20 juli 2020 gaf minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in antwoord op Kamervragen toe dat UAWC-werknemers worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Hierop werd de Nederlandse geldstroom naar de Palestijnse NGO stopgezet in afwachting van een onderzoek. Verwacht wordt dat het onderzoek in mei afgerond zal zijn.

Op 30 augustus 2020 heeft de PFLP een bericht uitgebracht waarin wordt bevestigd dat Samer Arbid een commandant van de terreurgroep is en betrokken is bij de aanslag bij de Ein Bubin-bron. De gewapende tak van de PFLP – de Abu Ali Mustafa Brigades – heeft tevens op haar Telegramkanaal hetzelfde statement gepubliceerd naar aanleiding van het overlijden van de 82-jarige moeder van de terreurverdachte. In het bericht noemt de PFLP Samer Arbid “de gevangen commandant, een van de helden van de heröische Bubin-operatie“.

SGP en CU vragen om opheldering

Stoffer en Ceder vragen minister Kaag om opheldering. Door middel van schriftelijke Kamervragen verzoeken de Kamerleden van SGP en CU om een overzicht van zowel Nederlandse als Europese gelden die direct of indirect naar Palestijnse NGO’s of andere Palestijnse actoren vloeien. De parlementariërs vragen daarnaast om een reactie van de minister op de beschuldigingen van Israël.

Afgelopen week stuurde minister Kaag een brief aan de Tweede Kamer waar ze onder andere in ging op het feit dat Israël informatie heeft gedeeld over de kwestie. De minister schreef toen dat de informatie die Israël heeft over UAWC met Proximities gedeeld zal worden, het externe onderzoeksbureau dat het onderzoek naar de Palestijnse landbouworganisatie doet. Daarnaast zal het EU Bureau voor Fraudebestrijding OLAF “uit voorzorg nader onderzoek doen naar twee organisaties die de EU rechtstreeks financiert”. 

Minister Kaag stelt dat de informatie is getoetst door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar biedt de informatie “geen concreet bewijs van banden met PFLP”. Gezien het ministerie dergelijke beweringen eerder ook al deed over de UAWC-kwestie, is het de vraag of deze claim serieus genomen kan worden.

 

2021Z08073

(ingezonden 17 mei 2021)

Vragen van de leden Stoffer (SGP) en Ceder (CU) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misbruik van Europese donorgelden door Palestijnse NGO’s

 

1. Kent u het bericht ‘Israel says Palestinian NGOs funnelled European donor cash to militants’? 1)

2. Kunt u een compleet overzicht geven van Nederlandse donorgelden die, direct of indirect, naar Palestijnse NGO’s of andere Palestijnse actoren vloeien, en van de wijze waarop en de doelmatigheid waarmee deze gelden door betreffende actoren besteed worden?

3. Kunt u een compleet overzicht geven van de Europese donorgelden die, direct of indirect, naar Palestijnse NGO’s of andere Palestijnse actoren vloeien, en van de wijze waarop en de doelmatigheid waarmee deze gelden besteed worden?

4. Klopt de bewering van de Israëlische veiligheidsdienstShin Bet dat donorgelden vanuit de EU terechtkomen bij Palestijnse (gewelddadige) militanten en militante organisaties als de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), al dan niet via de PLO? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u in EU-verband doen om dit effectief tegen te gaan?

5. Welke procedures kennen Nederland en de EU om te garanderen dat donorgelden op de juiste bestemming komen en voor de juiste doelen aangewend worden, en niet terechtkomen bij organisaties of personen op Europese terreurlijsten? Is er bijvoorbeeld standaard sprake van (eigen) toetsing vooraf en evaluatie achteraf?

6. Wat is uw reactie op de oproep van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Europese landen om “per direct de subsidies stop te zetten aan de Palestijnse organisaties die actief zijn namens de PFLP-terreurgroep”?

7. In uw brief van 8 september 2020 betreffende Nederlandse steun aan Palestijnse NGO’s gaf u aan dat de Nederlandse bijdrage aan UAWC is opgeschort totdat dat onderzoek naar banden tussen het UAWC en de PFLP is afgerond 2); kunt u een update geven van de huidige stand van zeken op dit vlak?

8. In antwoord op schriftelijke vragen over oproepen tot geweld, het afwijzen van vrede en het ontkennen van de legitimiteit van Israël in studiematerialen van de VN organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), gaf u aan dat UNRWA een interne review gestart heeft naar hoe dit kon gebeuren en naar de bijpassende aanscherpingen in de controlesystemen die nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen 3); kunt u een update geven van de uitkomsten van deze review en de daadwerkelijke aanscherping van controlesystemen, zodat een dergelijke kwalijke lesinhoud niet meer in studiematerialen zal voorkomen?

 

1) https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-palestinian-ngos-funnelled-european-donor-cash-militants-2021-05-06/

2) Kamerstuk 23432, nr. 478

3) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1889