SGP-Kamerlid stelt vragen over PA-verheerlijking terrorist

Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP) heeft de minister van Buitenlandse Zaken schriftelijke vragen gesteld over plannen van de Palestijnse Autoriteit om (alweer) een straat in Ramallah naar een terrorist te noemen. Hij vraagt de minister om dit plan, net als de VS, krachtig te veroordelen en er bij de EU op aan te dringen dat ook zij dat doet.

De PA- regering, die korte tijd geleden een plein in Ramallah vernoemde naar de terroriste Mughrabi, zou ditmaal de straat waarin zij zetelt willen vernoemen naar een top-Hamasterrorist. Yahya Ayyash, bijgenaamd de ingenieur, heeft honderden mensenlevens op zijn geweten. Lees hier meer over hem. Het Kamerlid Van der Staaij (SGP) stelde hierover dinsdag de volgende schriftelijke vragen aan  de minister van Buitenlandse Zaken:

  • Heeft u kennis genomen van het feit dat de Palestijnse Autoriteit (PA) opnieuw een topterrorist (Yahya Ayyash) wil vereren door een straat in Ramallah – waar de PA zetelt – naar hem te vernoemen?
  • Hoe beoordeelt u deze daad van de PA, waarbij een Hamas-terrorist wordt geëerd, die verantwoordelijk is voor de dood van honderden burgers en expliciet de Oslo-akkoorden wilde saboteren?
  • Bent u bereid om – in navolging van onder meer de Verenigde Staten – op de meest krachtige wijze publiek afstand te nemen van dit voornemen en tevens te bevorderen, dat ook de EU dit voornemen van de PA krachtig veroordeeld?
  • Ook onlangs heeft de PA een plein vernoemd naar een terroriste, Mughrabi. Op welke wijze heeft u, zoals toegezegd aan de Kamer, er bij de PA op aangedrongen dat deze uitwassen zo snel mogelijk moeten worden gestopt?  Heeft u hiervan ook in internationaal verband werk van gemaakt? Hoe heeft de PA daarop gereageerd? Hoe beoordeelt u het feit, dat de PA nu gewoon doorgaat met het verheerlijken van terroristen?
  • Gegeven deze houding van de Palestijnse autoriteiten ten aanzien van terroristische daden jegens Israëli’s, welke consequenties verbindt u hieraan voor wat betreft uw inzet voor het vredesproces en dergelijke? Is het in dit klimaat niet volstrekt illusoir om op kortere termijn te streven naar een tweestatenoplossing en Israel daartoe aan te zetten? Moeten deze praktijken niet veeleer een aansporing vormen om primair van onderop te streven naar een verbetering van de verhoudingen tussen Palestijnen en Israëli’s?
  • Welke effectieve maatregelen wil u aan de EU en de internationale gemeenschap voorstellen om snel een einde te maken aan deze wanpraktijken van de PA? Welke sancties zou de internationale gemeenschap kunnen verbinden aan het blijven verheerlijken van terroristen door de PA? Bent u bereid dergelijke mogelijke sancties op zo kort mogelijke termijn te bevorderen?