SGP wil Nederlandse financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit staken

Aangezien de Palestijnse Autoriteit onverminderd doorgaat met het belonen van terroristen en hun families, wil de SGP dat geen Nederlands geld meer wordt overgemaakt aan de Palestijnen zolang hier geen eind aan komt. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij heeft hiervoor een motie ingediend.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

Over deze kwestie zijn meerdere keren Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Uit de beantwoording hiervan blijkt dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II. De huidige minister, Stef Blok, erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

Minister Blok heeft dan dan ook laten weten dat Nederland de bezwaren tegen de betalingen “consequent naar voren” brengt in gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de PA als de Palestinian Liberation Organisation (PLO). Uit een WOB-verzoek van het CIDI is gebleken dat dit circa 20 keer is gebeurd. Tot nu toe heeft dit echter geen enkel effect gehad: Bloks voorganger Halbe Zijlstra liet in januari nog weten dat de Palestijnen de Nederlandse zorgen “slechts ter kennisgeving” aannemen

Alles blijft dus hetzelfde, ondanks de Nederlandse zorgen. Van der Staaij: “Ik voel er niks voor om nog langer aan het lijntje te worden gehouden. Zolang de PA geen geloofwaardige stappen zet om de misstanden te stoppen, moeten we stoppen met nóg meer geld over te maken.”

De SGP-leider heeft hiertoe vandaag een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. In de motie wordt de regering verzocht “Nederlandse financiële bijdragen aan de Palestijnse autoriteit te staken, zolang geen geloofwaardige stappen zijn gezet om genoemde misstanden te stoppen.”

Eerder dit jaar pleitten de SGP en de PVV al voor een geldstroombevriezing, in navolging van Australië en de Verenigde Staten. Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag kunnen zich daar echter niet in vinden. Volgens de bewindspersonen is er sprake van “gedegen waarborgen op de betalingen aan de Palestijnse Autoriteit uit bilaterale programma’s en/of uit programma’s van de EU.” Het Kabinet gaat hierbij voorbij aan het feit dat de Nederlandse bijdrage de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor de beloningen, daar de uitgaven op andere punten verlicht worden door de Nederlandse steun.