Sjana Tova – een Goed Jaar

IN ANDER NIEUWS / Door: HANNA LUDEN / 27 sep 2019

We kijken terug op een bewogen jaar en hopen dat het komende jaar positieve ontwikkelingen met zich mee zal brengen met nieuwe kansen.

Het werk van CIDI heeft zich ook dit jaar gekenmerkt door een grote variatie, zowel op het gebied van Israel als in onze strijd tegen antisemitisme. Bij de demonstratie onder de titel #KeppelOp op het Plein in Den Haag waren politici aanwezig van bijna alle politieke partijen – van rechts tot links. Allemaal zijn ze, net als wij, bezorgd over de veiligheid van Joden in Nederland en Europa. De aanwezigheid van het gehele politieke spectrum was en is van groot belang voor onze strijd tegen vooroordelen en haat en voor een veilig bestaan!

Ons meldpunt biedt het adres in Nederland waar men antisemitische incidenten kan melden maar ook advies krijgt over maatregelen. CIDI houdt de vinger aan de pols en kan zo vrijwel direct op incidenten reageren. In het afgelopen jaar waren we helaas te vaak genoodzaakt om bij de politie aangiftes in te dienen. De opvolging ervan volgen wij op de voet. Onze jaarlijkse monitor geeft een betrouwbaar beeld van de stand van het antisemitisme in Nederland. Een instrument ter ondersteuning van actie!

In de strijd tegen antisemitisme en haat werken we vaak samen met andere organisaties. Een belangrijk gebied is de strijd tegen discriminatie en antisemitisme in het voetbal, een ander is de aanstelling van rechercheurs die gespecialiseerd zijn in discriminatiezaken. In november kwam parlementaire steun voor de Werkdefinitie Antisemitisme en wordt gesproken over verdere maatregelen om antisemitisme te bestrijden. In het komende jaar moeten de politieke uitspraken zich vertalen in acties en resultaat.

De gebeurtenissen in en om Israel genieten grote belangstelling, ook in Nederland, en laten weinigen onverschillig. CIDI zet zich in voor berichtgeving en politiek die recht doen aan de werkelijke situatie en context. Bovendien houden we het uitgangspunt scherp in de gaten: het recht op een vredig en veilig bestaan van de bewoners van de staat Israel te midden van een turbulente regio. Ook strijden we voor een juist internationaal klimaat, bijvoorbeeld in VN-instituties. Nederland wil lid worden van de Mensenrechtenraad, waar de bias tegen Israel bijna een handelsmerk is geworden. CIDI zal er op toezien dat Nederland zich houdt aan het besluit van de 2e kamer om tegen de bias in deze instituties te ageren.

Wij zetten ons in tegen suggestieve berichtgeving, tegen de steun aan BDS, tegen terreur en haat en voor oprechte pogingen om vrede tussen Israel en haar buren dichterbij te brengen. Dit is geen gemakkelijke weg. In de korte termijn hopen we dat het leven van alle inwoners van het gebied beter wordt en dat ze toenaderingen vinden tot elkaar en elkaar beter begrijpen en tolereren.  

Het jaar תשע”ט was een spannend politiek jaar in Israel zelf, met een regeringscrisis en tot twee keer toe verkiezingen. Beide gingen gepaard met vele emoties en verrassende samenwerkingsverbanden, een spannende campagnetijd en ongewone resultaten. We schreven hier veel over, zowel op onze website als bij andere media, om inkijk te geven niet alleen in de gebeurtenissen maar ook in wat de mensen aldaar – politici in het bijzonder – beweegt. Natuurlijk organiseerde we verkiezingsavonden. In april, gecombineerd met de Nederlandse politiek in het licht van de verkiezingen voor het Europese parlement, en in September met een pubquiz. Deze kunt u nog steeds spelen om uw kennis van de Israelische politiek te toetsen. In het komende jaar zullen we u wijs maken in de ingewikkelde weg naar de vorming van een coalitie in Israel, nu er – voor de tweede keer – geen duidelijke winnaar uit de bus is gekomen.  Dit doen we via de verschillende media en met het oog op het vormen van een juist, evenwichtig beeld van de partijen in het spel, in Israel en in de omringende landen.

Laat de impasse in de Israelische politiek een voorbode van doorbraak betekenen. Een begin van een derde weg in de politiek aldaar, evenals in de rest van de wereld. Laten we hopen op een jaar van tolerantie, wederzijds begrip en toenaderingen.

 

              שנה טובה

Sjana Tova – een Goed Jaar.