Sjoerdsma (D66) wil financiële compensatie slachtoffers en nabestaanden Gaza

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 12 apr 2019 D66 GAZA TERRORISME VN

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat de Nederlandse regering pleit voor financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden in Gaza en de Israelische regering verzoekt de Palestijnse slachtoffers toegang tot adequate medische hulp en hulpmiddelen te verschaffen. Daartoe heeft hij een motie ingediend in de Tweede Kamer.

Hamas-strijder Mahmoud Abu Taima werd op 14 mei in Gaza bij de grens met Israel door de IDF doodgeschoten. Zijn lidmaatschap bij een terreurbeweging wordt in het VN-rapport verzwegen.

In zijn motie haalt Sjoerdsma het recent verschenen rapport aan van de VN-Mensenrechtenraad over het optreden van Israel bij de grens met Gaza. De Mensenrechtenraad bestaat uit ondemocratische landen als Saoedi-Arabië, Afghanistan, Cuba, Qatar en China en ligt al langer onder vuur vanwege de anti-Israel obsessie bij het internationale orgaan. Het rapport uit forse kritiek op het Israelische optreden bij de grens van Gaza. In sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de Mensenrechtenraad. Het rapport gaat echter totaal voorbij aan het maandenlange geweld van Palestijnse terreurgroepen.

Het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center heeft onderzoek gedaan naar de doden en is tot de volgende bevindingen gekomen. Van 187 onderzochte doden, waren 45 lid van en 51 gelieerd aan Hamas, 6 lid van en 33 gelieerd aan Fatah-organisaties, 6 lid van Islamitische Jihad, 1 lid van en 1 gelieerd aan DFLP, 6 gelieerd aan PFLP en van 37 slachtoffers kon geen bewijs gevonden worden van affiliatie met een militante groep.

In zijn motie maakt Sjoerdsma echter geen enkel onderscheid tussen slachtoffers die gelieerd zijn aan terreurbewegingen, en slachtoffers waarvoor dat niet geldt. Hierdoor pleit de D66-buitenlandwoordvoerder voor het financieel compenseren voor de dood van leden van terroristische groeperingen.

Neem bijvoorbeeld Mahmoud Abu Taima (zie foto bovenaan). In het VN-rapport valt te lezen dat Mahmoud Abu Taima op 14 mei 2018 op een afstand van 150 meter van het grenshek doodgeschoten is. Wat het rapport niet vermeldt, is dat Taima strijder was van de gewapende tak van terreurbeweging Hamas. Dit is slechts een van de vele voorbeelden, waar in de motie van Sjoerdsma op geen enkele wijze rekening mee wordt gehouden.

In de motie wordt tevens beweerd dat slachtoffers geen financiële compensatie hebben ontvangen. Dit klopt echter niet. Hamas, de Gaza besturende factie, deelt geld uit aan de slachtoffers en de nabestaanden. Families van dodelijke slachtoffers ontvangen 3000 dollar, gewonden 200 dollar en zwaargewonden 500 dollar.

De verschillende militante facties in Gaza zijn actief betrokken bij de Mars van Terugkeer-protesten. Deze hebben zij gekaapt en gebruiken zij als dekmantel voor terroristische activiteiten. Het VN-rapport is onvolledig en verdraait de waarheid door affiliaties van de genoemde namen en hun doelen (het zaaien van terreur in Israel) achterwege te laten.