SoW-kerken gispen IKV-Vredeskrant

De Vredeskrant 2001 van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) levert geen evenwichtige bijdrage aan het gesprek over de vrede in het Midden-Oosten. Dat stelt het triomoderamen van de Samen op Weg-kerken (SoW) in een persbericht van 12 juni.

Volgens het moderamen worden in de krant uitingen en gevoelens weergegeven zonder deze te plaatsen in het kader van een heldere analyse van de politieke krachten in het Midden-Oosten. En naast Palestijnse stemmen verdienen ook andere stemmen in de krant een plaats, aldus het persbericht.

In de Vredeskrant staan meerdere Israel-demoniserende stukken, waaronder de volgende steunbetuiging aan het Palestijnse geweld – afgedrukt in een fysiek, maar niet in een redactioneel kadertje:

“In de nacht van 21 maart 2001 voelde Khalid dat hij iets moest doen. Zijn behoefte aan vrijheid explodeerde die nacht in zijn hart. Hij ging naar de plaats waar de Israelische soldaten waren en wilde een molotov cocktail naar hen gooien. Hij wist niet dat ze een val voor hem hadden opgezet dus toen hij de brandende fles wilde gooien werd hij gezien en met drie kogels gedood. In de morgen bracht Khalids familie hun zoon, de martelaar, naar het kamp en ze keken een laatste maal naar hem. Toen we Khalid begroeven was het kamp omringd met Israëlische jeeps. Ze stonden klaar om te schieten als iemand iets zou proberen! Nu rouwt iedereen in het kamp omdat we bedroefd zijn om de dood van Khalid aan wie we steeds denken. Hij was een populaire jongen. We bidden voor hem. En we willen je iets vertellen: je bent geweldig en wat je deed is wat onze God en onze religie van ons vraagt – ons land verdedigen tegen iedere prijs. Daarom zullen veel vrienden proberen hetzelfde te doen als wat jij probeerde te doen om zo de Israëliërs duidelijk te maken dat we hen aankunnen en dat we zullen overwinnen.”

De vredeskrant 2001 is een uitgave van het IKV, waarin naast de drie SoW-kerken ook andere denominaties deelnemen. Het motto van de vredesweek 2001 is dit jaar: ‘Religie en geweld, geloven in vrede?’. IKV en Pax Christi organiseren de vredesweek van 23 tot 30 september a.s.

In een brief die tegelijk met een exemplaar van de Vredeskrant is verstuurd aan kerkeraden en predikanten binnen de SoW-kerken, benadrukt het triomoderamen de eigen positie van de SoW-kerken ten aanzien van het Midden-Oosten. “De SoW-kerken hebben in hun ontwerp-kerkorde uitgesproken zich onopgeefbaar verbonden te weten met het volk Israël. De SoW-kerken hebben ook hun solidariteit geuit bij de pijn en de ondergeschoven positie die Palestijnen ervaren. Het is de inspanning waard te proberen om ook in de toekomst die genuanceerde positie verder in te vullen.”

De SoW-kerken willen nu met het IKV-bestuur rond de tafel over de koers van de organisatie. Het is de tweede keer dit jaar dat de SoW-kerken kritiek hebben op de eenzijdig pro-Palestijnse houding van het IKV.