Steekwoord: CIDIjaarverslagen

  • Jaarverslag 2012

    IN ISRAEL / 8 apr 2013
    2012 begon even stormachtig als het eindigde. Een van de hoogtepunten was het bezoek van premier Netanyahu aan Nederland in januari, met een memorabele bijeenkomst in de Portugese synagoge. Via de Nederlandse verkiezingen, een confrontatie tussen Israel en Gaza en […]