Steun CIDI

Steun CIDI en kom op voor Israel. Strijd mee tegen antisemitisme en haat.

Ergert u zich ook aan de berichtgeving over Israel? Vindt u het groeiende antisemitisme zorgwekkend? Steun nu CIDI. Samen met u zetten wij ons in voor een eerlijk en reëel beeld van Israel en tegen anti-Israel berichtgeving. Joden in Nederland hebben, net als ieder ander, het recht op een veilig bestaan. CIDI bestrijdt antisemitisme in woord en daad. 

Wat gebeurt er met uw geld?

Dankzij uw donatie

 • Beheren wij het antisemitisme meldpunt en werken wij samen met politie en justitie
 • Geven wij voorlichting op scholen over Israel en antisemitisme
 • Spreken wij met pers en politiek voor een eerlijker en reëler beeld van Israel

Vriend of vriendin worden

Vrienden ontvangen gratis onze periodiek Israel Nieuwsbrief thuis, met circa acht maal per jaar opinies plus een schat aan informatie over CIDI-activiteiten en publicaties, commentaar, aanbiedingen en achtergrondartikelen. U ontvangt bovendien uitnodigingen voor onze activiteiten, vaak gratis of met korting.

Jongeren tot 30 jaar kunnen zich ook aansluiten bij de CIDI-jongerenorganisatie.

Een blijk van vriendschap

 • Draagt u Israel een warm hart toe?
 • Bent u wars van vooroordelen en antisemitisme?
 • En weet u dat een kennis, zakenrelatie of vriend daar net zo over denkt?

Dan is dit donatiecertificaat een prachtige blijk van vriendschap en een origineel cadeau. Wanneer u dit certificaat aanbiedt, maakt u uit naam van de ontvanger een bedrag over naar CIDI waarmee wij ons werk kunnen voortzetten

Wat gebeurt er met uw geld?

Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld. Daarbij willen wij:

 • de banden tussen Nederland/EU en Israel versterken
 • de kennis over Israel en zijn inwoners vergroten en verdiepen
 • een platform bieden voor harmonieuze relaties tussen Israel en de Arabische wereld
 • bijdragen aan vrede tussen Israel en het Palestijnse volk
 • Antisemitisme en racisme bestrijden