Studiereis: Achter het nieuws in Israel

IN EDUCATIE / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 30 jan 2019 CIDI STUDIEREIS

7 – 14 JULI 2019
STUDIEREIS: ACHTER HET NIEUWS IN ISRAEL

GEZOCHT: JOURNALISTEN & BELEIDSMAKERS MET EEN SPECIFIEKE INTERESSE IN HET MIDDEN-OOSTEN

AANGEBODEN: STUDIEREIS ISRAEL EN DE WESTBANK, DE MOGELIJKHEID OM JE BREED TE ORIËNTEREN

Het Israelisch-Palestijnse conflict is complex en vaak ondoorgrondelijk. Het is lastig om een beeld te vormen van de zaken waarover wordt bericht, en het lijkt alsof vooral extreme geluiden de boventoon voeren in het debat. Daarom organiseert CIDI de studiereis: Achter het nieuws in Israel.

In 7 dagen tijd maak je kennis met Israel en de Palestijnse gebieden. Je spreekt met Israelische politici van links tot rechts op het politieke spectrum, journalisten en academici. In de Westbank ontmoet je Palestijnse politici, activisten en andere prominenten. Onder de plaatsen die je zult bezoeken zijn Tel Aviv, Jeruzalem en Ramallah maar ook een Israelische nederzetting, een Palestijns vluchtelingenkamp en het fragiele grensgebied van Israel met Syrië en Libanon.

De studiereis biedt een intensieve kennismaking met zowel de geschiedenis als de actualiteiten van Israel en de Palestijnse gebieden.

Doelgroep:        
Journalisten, columnisten, opinieleiders, beleidsmakers en beleidsambtenaren.

Aanmelden:     
Je aanmelding dient vergezeld te gaan van:
1) Een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom we jou mee moeten nemen
2) Je cv, inclusief je contactgegevens (en bij voorkeur een kopie van je paspoort) 
3) Contactgegevens van een referent die jou kan aanbevelen
Er kunnen 20 mensen mee op de reis. Selectie vindt plaats op basis van motivatie, ervaring en diversiteit van de groep.

Planning:
Aanmelding: Tot en met 21 april
Voorbereidingsbijeenkomsten: Dinsdagavonden 11 en 18 juni
Reis: 7 – 14 juli
Evaluatiebijeenkomst: Nader te bepalen

Voorwaarden:
– Je bent alle genoemde data beschikbaar
– Eigen bijdrage: € 500
– Deelname aan alle voorbereidende bijeenkomsten, programmaonderdelen tijdens de reis en de evaluatiebijeenkomst.

Aanmeldingen graag onder vermelding van: aanmelding journalistenreis 2019. Vragen over de reis en de procedure kun je richten aan: Naomi Mestrum of Elkan van der Raaf, E.: cidi@cidi.nl, Tel.nr.: 070-3646862.