Sympathie voor Israel bij meeste Nederlanders niet veranderd

RTL4 hield op 20 oktober een peiling onder de Nederlanders over hun sympathie voor Israel c.q. de Palestijnen. Van de ondervraagden staat 29,4% achter Israel en 13,3 % achter de Palestijnen. In 1998 was dat resp. 37% en 12% en in 1988 toen de intifada in volle gang was, stond 30% van de Nederlanders achter Israel. Op de vraag in de RTL4-enquête of de sympathie voor Israel is veranderd zegt 7% dat deze is toegenomen. Hieronder geven wij u de uitkomst van de gehele enquête.

Op de vraag ‘hoe denkt u over Israel’ antwoordde 32,7% positief, 21% negatief, neutraal 41,3% en 4,9% had geen mening. De cijfers uit 1998 zijn op deze vraag resp. 46, 12, 36 en 6 procent.

De sympathie voor Israel nam bij 38,2% af, bij 7% van de respondenten was de sympathie toegenomen, bij 51,8% was niets veranderd en 3% wist het niet. In 1998 was de sympathie voor Israel met 25% afgenomen en bij 8% toegenomen, bij 60% was geen verandering opgetreden.
Van de ondervraagden legt nu 13,6% de schuld van de gewelddadigheden bij Israel, 10,7% bij de Palestijnen en 65,9% bij beiden, 9,8% weet het niet.

Sympathie voor een Palestijnse staat is groot: 82,7%. Tegen is 7,1% en 10,2% weet het niet. Tot slot de vraag ‘staat u achter Israel of de Palestijnen’: 29,4% zegt achter Israel te staan, 13,3% achter de Palestijnen, 20,7% achter beiden, 25,2% achter geen van beiden en 11,4% weet het niet. Ter vergelijking: in 1998 stond 37% achter Israel, 12% achter de Palestijnen en 51% steunde beiden/geen van beiden of wist het niet. In 1988 was dat resp. 30 en 23 procent; 47% kon toen geen keuze maken.