Tempelberg is Joods

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 9 sep 2008 CIDI PA TEMPELBERG

De wijd verspreide Arabisch islamitische bewering dat de Tempelberg niet Joods is, is ontzenuwd – door de Islamitische Raad (Waqf) van Jeruzalem, in een Tempelberggids uit 1925. In 1997 stelde de grootmufti van de Palestijnse Autoriteit, Ikrama Sabri: “De claim van de Joden op Jeruzalem is vals, en we erkennen niets anders dan een volledig islamitisch Jeruzalem onder islamitisch toezicht …”

Zo begon een campagne om de wereld ervan te overtuigen dat de eeuwenoude natuurlijke band tussen Jeruzalem en de Joden niet zou kloppen. Vandaar dat het hoofd van de Islamitische Beweging, Raed Salah, in 2006 zei: “We herinneren er voor de duizendste keer aan dat de gehele Al-Aqsa moskee [ op de Tempelberg], met inbegrip van al het omliggende gebied en omliggende straten boven en onder de grond, exclusief en onbetwist eigendom van de moslims zijn, en niemand anders heeft recht op zelfs maar een korrel aarde.”

Het is nu echter duidelijk dat deze “absolute” claim van de moslims eigenlijk niet zo absoluut is als wordt beweerd. In werkelijkheid ging de Islamistische Raad -ook bekend als de Waqf, die honderden jaren namens de islam waakte over de Tempelberg er prat op dat de plaats niets anders was dan de Tempel van Salomo.

Het in Jeruzalem gevestigde Tempel Instituut meldt dat het een kopie heeft bemachtigd van de officiële gids uit 1925 voor de Al-Haram Al-Sharif (de islamitische naam voor de Tempelberg), opgesteld door de Islamitische Raad. Op pagina 4 verklaart de Waqf: “De identiteit van de plaats van de Tempel van Salomo staat buiten kijf. Algemeen wordt beleden dat dit de plaats is waarop ‘David een altaar bouwde voor God … ‘, aldus verwijzend naar 2 Samuel XXIV, 25.

Bovendien refereert de gids op pagina 16 aan het ondergrondse gebied in het zuidoosten van de berg, dat wordt geduid als Salomo’s Stallen. “Er is weinig met zekerheid bekend van de geschiedenis van het vertrek zelf,” luidt de gids. “Het dateert waarschijnlijk al van de tijd van de bouw van de Tempel van Salomo. Volgens Josephus werd het gebruikt als toevluchtsoord door de Joden ten tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in het jaar 70 na Christus.”

Bewijs van het anti-Joodse moslimrevisionisme

De rabbijn van het Tempel Instituut, Chaim Richman, schrijft dat de gids het bewijs levert dat de huidige stelling van de Waqf haaks staat op het traditionele islamitische standpunt. “In de afgelopen jaren,” schrijft hij, “is de Waqf de geschiedenis van de Heilige Tempel gaan ontkennen door te beweren dat de Tempelberg uitsluitend behoort aan de islamistische gemeenschap, en dat er geen verband is tussen het Joodse volk en de Tempelberg. Het is duidelijk uit deze gids dat het herziene Waqf standpunt afwijkt van de traditionele erkenning door moslims van de Joodse antecedenten van de berg. ”

“De huidige ontkenning van de historische werkelijkheid is slechts een instrument in de oorlog die wordt gevoerd door moslims tegen de God van Israël en de hele “ongelovige” wereld”, verklaart Richman.

In het Palestijnse dagblad Al-Ayyam verwees Hamad Yusef, hoofd van het Instituut voor het Herstel van het Palestijnse Erfgoed, op 18 juli 1997 naar de “valse historische claim van de Joden op de heilige stad, een claim die zij niet konden hard maken ondanks alle opgravingen van buitenlandse groepen in de afgelopen honderd jaar. ” De krant stelde ook dat Hamad de Israëli’s beschuldigde van ongekende historische vervalsingen, waarbij hij het Palestijnse, Arabische en islamitische karakter van de heilige stad gedurende de laatste 6000 jaar benadrukte. “Israël faalt in haar poging een historische band met Jeruzalem te vinden.”

Joodse geschiedenis van de berg

De Tempelberg in Jeruzalem was de locatie van de twee Joodse Heilige Tempels, waarvan de eerste werd gebouwd door koning Salomo in het jaar 832 voor Christus, ongeveer 1500 jaar voordat de islam werd gesticht. De tempel bestond meer dan 400 jaar. Na de 70-jarige Babylonische ballingschap werd op dezelfde locatie de Tweede Tempel gebouwd. Aldus hebben daar bijna 1000 jaar heilige tempels gestaan, totdat de Romeinen het hele land veroverden en de Tweede Tempel vernietigden. Hoewel het gebied in de navolgende eeuwen onder controle kwam van de Romeinen, Byzantijnen, moslims, christenen, Turken, Britten en anderen, bleven Jeruzalem en de Tempelberg centraal staan in het joodse religieuze en nationale bewustzijn. Zelfs in ballingschap bleef Jeruzalem de Joodse ‘ “hoofdstad”. Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 bevrijdde de staat Israël de Tempelberg en de rest van Jeruzalem, waardoor deze alsnog in Joodse handen kwamen na een periode van 1900 jaar.

Israël heeft echter nooit zijn soevereiniteit over de heilige Tempelberg geeffectueerd, maar eerder vrijwel totale controle verleend aan Waqf. In feite is het Joden niet toegestaan om er te bidden sinds de toenmalige stafchef Rabbi Shlomo Goren er een gebedsdienst leidde op de eerste Tisja Beav na de bevrijding. Ook zijn de Joodse bezoekuren beperkt. [Een en ander geldt overigens voor alle niet-moslims – red. CIDI]

Download hier het betreffende pamflet
Bron: Arutz Sheva, door Hillel Fendel