‘The Great Reset’ en antisemitisme

Terwijl de coronapandemie voortduurt, veroorzaakt de samenzweringstheorie genaamd ‘The Great Reset’ steeds meer tractie. Waar het eerst nog populair was in specifieke Facebookgroepen, is het tot een mainstream idee gemaakt in Nederland door Thierry Baudet (FvD). In de meest voorkomende vorm waarschuwen aanhangers dat ‘wereldwijde elites’ de pandemie zullen aangrijpen om hun belangen te bevorderen en een globalistisch complot naar voren te schuiven om de Nederlandse soevereiniteit en welvaart te vernietigen. In deze ‘wereldwijde elites’ spelen Joden volgens deze complotdenkers een centrale rol.

Naar aanleiding van het aanschaffen van kunst door de staat van de Joodse familie Rothschild, stelden twee FVD-Kamerleden 35 vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast het verspreiden van antisemitische denkbeelden rondom de familie Rothschild, werden er tevens drie vragen gesteld met betrekking tot het World Economic Forum en het daarin gepresenteerde initiatief ‘The Great Reset‘: 

  1. Was uw beslissing omtrent de aankoop anders uitgepakt indien de verkopende partij bijvoorbeeld Russisch of pro-Russisch was geweest, sceptisch over de climate change agenda, openlijk kritisch op immigratie, Europese eenmaking, enzovoorts – met andere woorden, indien het hier niet ging om een elite-familie die vermoedelijk The Great Reset ondersteunt maar om een potentiële tegenstrever van de huidige globalistische agenda (vraag 21)?
  2. Hebben Nederlandse bewindslieden deelgenomen aan World Economic Forum-activiteiten waar ook leden van de Rothschild-familie aan deelnamen? Zo ja, welke activiteiten waren dat (vraag 25)?
  3. Heeft het World Economic Forum, waar zowel Nederlandse bewindslieden als verschillende leden van de Rothschild-familie lid van zijn, op enige manier een faciliterende rol gespeeld in de totstandkoming van de aankoop van De Vaandeldrager (vraag 26)?

Deze vragen zijn op zichzelf problematisch, omdat zij een samenzweringstheorie mainstream maken waarin Joden stereotypisch worden in- en neergezet. Dit stuk beschrijft hoe Baudet vragen over een schilderij stelt om de theorie van The Great Reset met de daarbij behorende antisemitische tropen, gangbaar te maken.

Het eerste zaadje

De samenzwering kwam voor het eerst aan de oppervlakte in juni 2020 nadat het World Economic Forum – de prominente internationale niet-gouvernementele organisatie die de jaarlijkse Davos-conferentie organiseert – het initiatief ‘The Great Reset‘ introduceerde, een poging om de wereldwijde ongelijkheid te verminderen en milieu-initiatieven te bevorderen in de nasleep van de verwoesting door het coronavirus.

Ondanks dat er zowel een uitgebreide podcast alsmede een boek geschreven is over The Great Reset, zijn de plannen niet gedetailleerd. Niet-gekozen rijke mannen die ondemocratische plannen lanceerden op een elite-platform, zorgden voor een uitstekende voedingsbodem voor samenzweringstheorieën. 

De samenzweringstheoretici van The Great Reset voerden aan dat deze aankondiging het bewijs was dat ‘mondiale elites’ het coronavirus willen gebruiken als een instrument om wereldwijd samenlevingen en economieën in hun voordeel te reorganiseren ten koste van gewone mensen, met als uiteindelijk doel een mondiaal totalitair regime.

In een open brief van oktober 2020 gericht aan president Trump, die sindsdien een hoeksteen is geworden voor The Great Reset-samenzwering, schreef de controversiële katholieke aartsbisschop Carlo Maria Vigano:

“Er is een globaal plan aan de gang, genaamd ‘The Great Reset‘. De architect is een mondiale elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingen drastisch te beperken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de handlangers en uitvoerders zijn van dit helse project, staan ​​gewetenloze personages die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun [eigen] agenda promoten.”

‘De Joden’ krijgen een centrale rol toegewezen

Online posts over The Great Reset waren in Nederland nog marginaal, terwijl Amerikanen als Ben Shapiro en Tucker Carlson er al veel ophef mee wisten te bewerkstelligen. Tot Thierry Baudet vragen stelde bij een bord met ‘Build Back Better‘ rondom minister-president Mark Rutte. Op dat moment maakten meerdere leiders gebruik van zo’n leus, opnieuw een term die van het World Economic Forum afkomstig is. De term ‘Build Back Better’ stamt echter al uit 2004.   

Zoals zo vaak het geval is met complottheorieën, kan men ook antisemitische sentimenten aantreffen in The Great Reset, waarbij sommige gelovigen zo ver gaan dat ze Joden beschuldigen van het orkestreren van het complot. Daarbij spelen zowel George Soros en de familie Rothschild zogenaamd een rol. In een video beweert de antisemitische samenzweringstheoreticus Adam Green van Know More News* dat het World Economic Forum wordt bestuurd door verschillende Joden die The Great Reset gebruiken als onderdeel van een plan om volgens de ‘profetieën’ een ‘zionistische wereldregering’ op te richten. Hij voegt eraan toe: “The Great Reset is hier volledig mee verbonden.” Voor de duidelijkheid: het duistere beeld is dus dan een kleine groep Joden regeert over alle mensen op aarde.

Rick Wiles, de antisemitische gastheer van het mediaplatform TruNews*, voegde ook antisemitische denkbeelden toe aan The Great Reset-complottheorie. In een filmpje waarschuwde Wiles dat de ‘Globalist Great Reset’ een “complot is om de vrijheid omver te werpen en christenen over de hele wereld op te sluiten”. Na het lezen van de brief van aartsbisschop Vigano over The Great Reset (hierboven beschreven), ging Wiles dieper in op Vigano’s bewering dat de paus mogelijk samenspande in het complot. Wiles zei: “En uit welke rangen kwam paus Franciscus? De jezuïeten. En als je bij de jezuïeten komt, heb je het nu over vrijmetselarij. En als je het over vrijmetselarij hebt, dan heb je het over de zionisten… Het is allemaal één groep. Satan heeft verschillende denominaties.”

Retoriek zoals deze is gemakkelijk te vinden op sociale-mediaplatforms. Een twittergebruiker* schreef bijvoorbeeld: “De NWO [Nieuwe Wereldorde] zal via Perestrojka-bedrog uit het door de communisten gecontroleerde oosten komen. Zodra de VS instort, zal er een Euraziatische gecentreerde Joodse wereldregering komen. The Great Reset wordt beheerd en uitgevoerd door Joden.” Evenzo schreef een Telegram-gebruiker*: “Als mensen boos worden, vertel hen dan dat de vijand achter deze Great Reset-rommel het World Economic Forum is. Herinner je dat Klaus Schwab [oprichter van het WEF, red.] een mamzer [lees: bastaard, red.] is die uit een Rothschild bankiersfamilie komt.”

Verwijzingen naar The Great Reset-samenzwering zijn te vinden op een reeks online prikborden, van reguliere platforms zoals Twitter, YouTube, tot nieuwere platforms zoals Parler, tot meer extremistisch-vriendelijke platforms zoals Gab en Telegram. Nu The Great Reset zelfs genoemd wordt in Kamervragen van een gekozen politicus, namelijk Thierry Baudet, is de weg naar tv- en radioshows vrijgemaakt. De vrees is dat ook het antisemitische element uit deze theorie hierdoor mainstream wordt. 

Meer weten over antisemitisme in complottheorieën, zoals QAnon? Klik dan hier om onze podcast te beluisteren.

 

*Om te voorkomen dat complottheorieën van discutabele nieuwsportals verder verspreiden zijn geen hyperlinks geplaatst.