Timmermans en Netanyahu spreken over samenwerking

druppelirrigatie systeemMinister Timmermans begon gisteren zijn eerste Israelbezoek als minister van Buitenlandse Zaken. Hij sprak met premier Netanyahu over een nauwere samenwerking op het gebied van innovatie, bedrijfsleven en de academische wereld, en verkende nieuwe terreinen van mogelijke samenwerking. Ook werd aangekondigd dat voorbereidingen voor de oprichting van een Nederlands-Israelisch Samenwerkingsforum snel beginnen. Vandaag zal Timmermans spreken met de Israelische president Peres, PA-president Abbas en PA-premier al-Hamdallah.

Doel van de bijeenkomsten, die om de twee jaar worden gehouden, is om de betrekkingen te verbeteren en mogelijkheden voor het bedrijfsleven te onderzoeken en te benutten. Israel zal aan het eind van dit jaar het eerste Forum verzorgen met als thema innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer, technologie en energie. Vooral op dat laatste gebied liggen er veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, nu Israel binnenkort de grote olie- en gasvelden gaat exploiteren die voor de kust zijn gevonden.

De opening van het Samenwerkingsforum zal worden bijgewoond door de premiers van Nederland en Israel. Na afloop van het eerste Forum zullen de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken een evaluatiegesprek hebben en zullen zij het thema bepalen voor de tweede bijeenkomst, die in 2015 in Nederland zal worden gehouden. Waarschijnlijk zal dat Forum zich richten op innovaties binnen de landbouw, techniek en IT.

Israel en Nederland hebben nu teams aangesteld die het Forum gaan voorbereiden en de resultaten zullen analyseren van de deelthema’s. Zij zullen de ministers van Buitenlandse Zaken op de hoogte houden van hun vorderingen en van de contacten die worden gelegd door het bedrijfsleven, maar ook van de mogelijkheden voor kleinschalige, specifiek op een bedrijfstak gerichte bijeenkomsten.

Het Forum zal ook gelegenheid bieden voor politiek overleg. Precies op de dag dat Timmermans vertrok naar de regio, maakten de Nederlandse media bekend dat de vorige regering in stilte pogingen hadden gedaan het vredesoverleg tussen Israel en de Palestijnen vlot te trekken. Die pogingen zijn echter gestaakt omdat nu alle aandacht is gericht op de inspanningen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Timmermans wil zich vooral inspannen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren.