Tweede jaar op rij stijging antisemitische incidenten in Groot-Brittannië

Met in totaal 1382 gemelde antisemitische incidenten, is er sprake van een nieuw treurig record in Groot-Brittannië. De Britse antisemitismewaakhond Community Security Trust (CST) rapporteert een stijging van 3% in het jaar 2017.

CST houdt – net als CIDI – antisemitische incidenten bij. Vandaag heeft het haar jaarlijkse rapport antisemitische incidenten in Groot-Brittannië gepubliceerd. Net als voorgaande jaren meet de antisemitismewaakhond een stijging in het aantal meldingen. In het jaar 2016 was ook al sprake van een record van 1346 meldingen, wat het afgelopen jaar is verbroken. 

Het meest gerapporteerde soort incident betreft verbale aanvallen. Bijna een kwart van de meldingen gaat over schelden of het uiten van bedreigingen. Daarnaast meet het CST een stijging van niet minder dan 34% in geweldplegingen met een antisemitisch motief.

Geografisch gezien is de grootste toename in antisemitische incidenten te zien in Manchester. In de op vier na grootste stad van Engeland woont de op één na grootste Joodse gemeenschap van het Verenigd Koninkrijk. In Londen, waar de meeste Joden wonen, is een lichte daling waargenomen.

Als één van de factoren voor de stijging noemt het CST de mogelijke vergrote meldingsbereidheid. Dit zou volgens het meldpunt vooral komen door de aangewakkerde discussie over antisemitisme binnen de Labour-partij. Hierdoor krijgt het onderwerp meer aandacht van de nationale media, zo redeneert de antisemitismewaakhond.

CST-directeur David Delew vindt dat iedereen zich zorgen moet maken over de stijging in antisemitisme, omdat het een woede en verdeeldheid ten toon stelt die de gehele maatschappij bedreigt. Delew vindt dat de vervolging van daders beter en frequenter zichtbaar gemaakt moet worden.

Momenteel is het CIDI actief met het opstellen van de CIDI Monitor Antisemitische Incidenten 2017, die binnenkort gepubliceerd zal worden. Meldingen van antisemitisme in Nederland kunt u hier doen.