Tweede Kamer erkent Jeruzalem niet als hoofdstad Israel

Vandaag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen een motie om Jeruzalem als hoofdstad van Israel te erkennen. Het parlement verwierp tevens een motie die opriep tot het onmiddellijk erkennen van de Palestijnse staat.

Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden PVV’ers Raymond de Roon en Geert Wilders een motie ingediend. Het voorstel riep het Kabinet op tot het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van de staat Israel. Als gevolg hieraan riep de motie ook op tot het verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De Jeruzalem-motie haalde echter geen meerderheid. Alleen SGP, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS en DENK stemden tegen het voorstel, waarmee de motie dus is verworpen.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu had tevens een motie tijdens het begrotingsdebat ingediend. Daarin riep Kuzu de regering op tot het onmiddellijk erkennen van de de staat Palestina.

Net als de PVV-motie kon er voor de Palestina-motie geen meerderheid gevonden worden. VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en FVD stemden allemaal tegen het DENK-voorstel. De stemmen van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en D66 waren niet genoeg om de motie aan te nemen.

De uitslagen van de stemmingen reflecteren het kabinetsstandpunt, dat al jaren weinig verandering kent. De Nederlandse regering steunt de tweestatenoplossing, waarbij sprake is van “gelijk oversteken”, zoals minister Halbe Zijlstra onlangs verwoordde.

Daarom is de positie van Jeruzalem nog niet vast en zeker voor de Nederlandse regering. De Palestijnse Autoriteit ziet namelijk in Oost-Jeruzalem haar toekomstige hoofdstad, terwijl Israel de gehele stad in handen heeft en als hoofdstad ziet. Vanwege deze onenigheid, erkent slechts een handvol landen Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat. Nederland, net als een zeer groot deel van de rest van de wereld, doet dit niet. De uiteindelijke status van Jeruzalem kan pas in onderhandelingen vastgesteld worden, zo luidt het adagium.

Hetzelfde geldt voor Palestina. Een Palestijnse staat kan alleen werkelijkheid worden als gevolg van onderhandelingen, dus geen eenzijdige erkenning

De enige coalitiepartij die hier niet in meegaat, is D66. De sociaal-liberalen stemden voor de Palestina-motie van Kuzu, waarmee D66 afwijkt van het kabinetsbeleid. Minder dan een maand na de beëdiging van Rutte III is er dus al sprake van eigengereidheid bij één van de coalitiepartijen. Gezien dit gedrag binnen een krappe meerderheid van slechts 76 zetels in de Kamer, is het nog maar zeer de vraag of alle betrokken partijen zich zullen houden aan alle punten in het regeringsakkoord.

 

 

 

 

 

Bron foto: Cycling Man / Flickr.