Tweede Kamer: geen contact Hamas

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 16 jan 2009 EU HAMAS MOTIE PARLEMENT REGERING

De Tweede Kamer heeft donderdag een motie aangenomen die contacten door het kabinet met Hamas afwijst zolang die organisatie Israel niet erkent, geweld niet afzweert en oude vredesverdragen niet naleeft. De motie was ingediend door de ChristenUnie.

Motie over geen contacten met de Hamas

 
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.
Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat Hamas haar ware gezicht laat zien door het staakt-het-vurenbestand niet te hebben willen verlengen, de raketbeschietingen op Israëlische burgerdoelen voortzet en zijn eigen bevolking inzet als menselijk schild;

van mening, dat Hamas nog steeds niet voldoet aan de drie voorwaarden van het Kwartet;

verzoekt de regering zowel géén bilaterale contacten aan te gaan met Hamas als bij de EU erop aan te dringen, eveneens géén contacten aan te gaan met Hamas, zolang deze organisatie niet voldoet aan de drie voorwaarden van het Kwartet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Van der Staaij 
Van Baalen

Zie ook:

  •    Stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer op 15 januari 2008