Tweede Kamer: Pak antisemitisme aan

De regering moet een plan van aanpak maken voor de bestrijding van antisemitisme en de politie moet antisemitische incidenten gaan registreren om meer zicht te krijgen op het vóórkomen ervan. Moties van deze strekking zijn maandag met kamerbrede meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer.

De moties werden vorige week ingediend tijdens het Kamerdebat over antisemitisme. Gisteren werd erover gestemd.

Een motie van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, die de regering vraagt een plan van aanpak te maken voor de bestrijding van antisemitisme, werd met kamerbrede meerderheid aangenomen. In zo’n plan zouden volgens de SGP zaken als een lik-op-stukbeleid, betere opsporing en meer aandacht in het onderwijs voor antidiscriminatie een plaats kunnen krijgen.

Ook een motie van Joel Voordewind (CU), om antisemitisme als aparte categorie bij aangiften op te nemen, werd aangenomen. De motie is erop gericht een beeld te krijgen van de situatie; op dit moment kan de politie geen cijfers produceren over het voorkomen van antisemitische incidenten. Soms worden deze ook geregistreerd als bijv. mishandeling en verdwijnt een antisemitisch motief uit zicht. Hoewel de motie is aangenomen, was Joel Voordewind teleurgesteld over de stemming: “De VVD was de enige die tegen mijn motie stemde,” zei hij, “terwijl Joden van alle partijen het meest op VVD hebben gestemd. Niet te begrijpen, terwijl de cijfers van CIDI aanleiding geven tot grote ongerustheid en urgentie om dit ook bij de politie weer te gaan registreren.”

De motie Arib/Voordewind die opriep voor het inzetten van ‘lokjoden’is aangehouden.