Tweede Kamer stemt tegen staken subsidies aan Palestijnen

Gisteren werden twee moties die oproepen tot het staken van de financiële bijdragen aan de Palestijnen weggestemd door de Tweede Kamer. De voorstellen konden alleen op steun van SGP, PVV en FVD rekenen.

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij had een voorstel ingediend om de financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit te staken, zolang deze doorgaat met het belonen van terroristen Van der Staaij kwam tot deze motie na een gesprek met terreuroverlevende Kay Wilson. Zij wees erop dat de Palestijnse Autoriteit Palestijnen indoctrineert met haat, en dat terroristen voor hun misdaden worden beloond door de PA.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. De Nederlandse regering zegt de zorgen hierover “consequent naar voren” te brengen, maar dit is zonder enkel effect.

PVV-buitenlandwoordvoerder De Roon had tevens een voorstel ingediend die opriep tot een subsidiestop aan de PA. Zijn motie ging echter verder en deed ook de oproep tot het stopzetten van de geldstromen richting VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Onlangs werd bekend dat bovenop de oorspronkelijke begroting er zes miljoen extra naar UNRWA dit jaar gaat, waarmee het totale bedrag vanuit Nederland voor de VN-organisatie gelijk is aan vorig jaar – 19 miljoen euro.

Beide moties werden met grote meerderheid door de Tweede Kamer weggestemd. Alleen SGP, PVV en FVD stemden voor de voorstellen van Van der Staaij en De Roon. Dit komt niet geheel als een verrassing, aangezien verleden jaren vergelijkbare moties ook niet op een meerderheid konden rekenen. Toen konden dergelijke oproepen aan de regering echter ook nog op steun van de ChristenUnie rekenen. 

Op Twitter reageert CU-buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind dat zijn partij “niet tegen hulp aan de Palestijnen” is, maar wel “tegen betalingen van perverse prikkels aan veroordeelde Palestijnse terroristen.” Voordewind zegt dan ook dat de CU samen met anderen met een eigen motie zal komen over deze kwestie.