Tweede Kamer stemt voor hanteren IHRA-definitie

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor het hanteren van de werkdefinitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance. Alleen SP, PvdD en DENK stemden tegen.

Tijdens de begrotingsbehandeling Justitie & Veiligheid kwam het probleem dat antisemitisme heet meermaals aan bod. “Elke dag je bewust zijn van het feit dat je uitgescholden gaat worden omdat je een keppeltje op hebt. Dat is de werkelijkheid voor zoveel joden in ons land”, aldus Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Tijdens het debat vroeg ze aandacht voor de aanstelling van een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, wat een van de onderdelen is van de initiatiefnota van haar en Gert-Jan Segers (CU) waar een meerderheid van de Kamer eerder dit jaar mee instemde. Ook Stieneke van der Graaf (CU) vroeg naar de invulling van de nationaal coördinator.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus laat weten dat de positie “op korte termijn” zal worden gecreëerd. “Er kan gedacht worden aan een onafhankelijke persoon – te denken is aan een oud-rechter of iemand met die statuur – die  kan adviseren op zaken die betrekking hebben op antisemitisme en de bestrijding ervan”, aldus de minister in zijn schriftelijke beantwoording.

Roelof Bisschop (SGP) wees tijdens de begrotingsbehandeling erop dat het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap nog altijd hoog is. Daarnaast merkte het SGP-Kamerlid op dat als mensen vanuit de Joodse gemeenschap aangifte van bedreiging willen doen, meldingen van antisemitisme niet altijd als zodanig worden geregistreerd. Bisschop vroeg dan ook aan minister Grapperhaus hoe in de praktijk uitvoer wordt gegeven aan de in 2018 aangenomen motie inzake de IHRA-definitie.

De IHRA-definitie is een nuttig instrument om antisemitisme te herkennen en zo effectief aan te kunnen pakken. In 2017 deed het Europees Parlement al de aanbeveling aan lidstaten van de Europese Unie om de werkdefinitie te onderschrijven. In november 2018 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie ingediend door Kees van der Staaij (SGP) die de regering verzocht “steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme.”

In antwoord op de vraag van Bisschop, liet minister Grapperhaus weten dat de IHRA-definitie “met bijbehorende indicatoren gedeeld” is met politie en OM. Deze kunnen meegewogen worden bij het opnemen van een aangifte in het oordeel of sprake is van groepsbelediging, haatzaaien of een discriminatoir aspect, aldus de minister.

Tweede Kamer stemt voor hanteren IHRA-definitie

Gezien zijn eerdere betoog over de gebrekkige registratie van antisemitisme, diende Bisschop een motie in. Het voorstel verzoekt de regering te bevorderen dat de IHRA-definitie “voortvarend en herkenbaar in uitvoering komt in de opsporing en vervolging van antisemitisme”.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor de motie. Alleen SP, Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen. CIDI is blij dat de steun in de Kamer voor de werkdefinitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance toeneemt. De meeste partijen gaan niet mee met het frame dat de werkdefinitie een politiek instrument zou zijn. Antisemitismebestrijding werkt alleen als de onenigheid over waar het probleem uit bestaat, doorbroken wordt.

Motie van het lid Bisschop over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KROL

vKA