UNESCO ontkent Israelische soevereiniteit Jeruzalem

Terwijl Israel vandaag haar onafhankelijkheid vierde is er een nieuwe resolutie over Jeruzalem door de VN uitgebracht. De resolutie ontkent Israels soevereiniteit over de stad en uit zware kritiek op de Joodse staat.

De motie was ingediend door met name Arabische leden in het 58-ledige UNESCO,  de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Volgens de resolutie zijn alle activiteiten door Israel in de Oude Stad van Jeruzalem volgens internationaal recht illegaal. Wanneer het over Oost-Jeruzalem gaat, wordt Israel in het document als bezettende macht betiteld. Een groot deel van de resolutie spreekt echter niet alleen over Oost-Jeruzalem, wat Israel in 1967 heeft veroverd, maar over héél Jeruzalem. Het document eindigt met het besluit dat alles betreffende Jeruzalem onder het onderwerp ‘bezet Palestina’ valt. Zo wordt de legitimiteit van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat ontkend. Tevens wordt Israel opgeroepen opgravingen in De Oude Stad en de rest van Oost-Jeruzalem te staken en worden bouwprojecten die daar plaatsvinden, afgekeurd.

Het moge duidelijk zijn dat UNESCO totaal niet te spreken is over het beleid van Israel in Jeruzalem. Daarom wil het VN-orgaan een permanente waarnemer in de stad installeren. Deze zou dan aan de VN rapporteren over Israels activiteiten in haar eigen hoofdstad. Tot nu toe houdt Israel deze installatie tegen. De resolutie spreekt daarom over het nemen van maatregelen om Israel te dwingen toe te geven aan deze eis.

De anti-Israel resolutie gaat echter niet alleen over Jeruzalem. UNESCO hekelt Israels blokkade van Gaza, waarbij het VN-orgaan volledig voorbijgaat aan andere partijen zoals de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Israelische activiteiten in Hebron en Betlehem worden ook veroordeeld. Net als in de Oude Stad worden opgravingen hier niet door de VN geduld. Het bouwen van muren in deze steden tast volgens UNESCO de authenticiteit en de integriteit van de plekken aan. Het aanleggen van wegen waar alleen inwoners van nederzettingen over zouden mogen rijden worden in het document ook afgekeurd. 

 

Matiging om stemmen te winnen

De resolutie is enigszins afgezwakt. In eerdere concepten van de motie werden zelfs Joodse banden met Jeruzalem ontkend. In de eindversie is dit niet meer het geval, er wordt nu gesproken over de historische banden van de drie monotheïstische religies met de stad. Er wordt in het document echter nog wel meermaals naar eerdere resoluties en beslissingen door UNESCO verwezen, en in sommige van deze worden Joodse banden wel ontkend.

De afzwakking was bedoeld om Europese landen ertoe te bewegen voor te stemmen of zich van stemming te onthouden. Duitsland probeerde een verenigd Europees standpunt te vormen. Dit Europese samenwerkingsverband zou in ieder geval niet tegen de resolutie stemmen. In totaal nemen elf Europese landen zitting in UNESCO. Italië gooide echter roet in het eten met de aankondiging tegen de resolutie te zullen stemmen. Hiermee bleef een eensgezind EU-standpunt over de anti-Israel resolutie dus uit. Duitsland koos eieren voor haar geld en heeft uiteindelijk ook tegen gestemd. Andere landen die tegen stemden waren de Verenigde Staten, Litouwen, Griekenland, Oekraïne, Togo, Paraguay, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Tien landen stemden dus tegen. Dit was echter niet genoeg, daar er 22 landen voor stemden. De overige leden onthielden zich van stemming of waren afwezig.

 

Israelische reacties

Israel keerde zich voor de uitslag al tegen de resolutie. De Israelische adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely noemde de resolutie nog voor het in stemming werd gebracht ‘fake History’. Hiermee refereert ze aan de term ‘Fake News’, oftewel leugens in het nieuws. UNESCO is volgens Hotovely verworden tot een propaganda-instrument van de Palestijnen tegen Israel. De Israelische oud-VN-ambassadeur Ron Prosor spreekt van ‘diplomatiek terrorisme’. De Israelische premier Benjamin Netanyahu stelt dat ‘voor geen enkel volk in de wereld Jeruzalem zo heilig is als voor de Joden’. UNESCO probeert volgens hem ‘deze waarheid te begraven’.

Na de stemming sprak de Israelische UNESCO-ambassadeur Carmel Shama van een ‘diplomatieke overwinning’ voor Israel. Ondanks dat de resolutie door de stemming is gekomen, vindt Shama het aantal landen dat tegenstemde of zich onthield van stemming groot. Volgens Shama waren de Arabische indieners gechoqueerd toen ze vlak voor de vergadering erachter kwamen dat slechts één Europees land, Zweden, voor de resolutie zou stemmen. “Wij zijn hier en wij blijven hier” was de boodschap van de ambassadeur.

 

Kamervragen

Tweede Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV) en Han ten Broeke (VVD) hebben Kamervragen gesteld. De Kamerleden willen van minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders weten waarom UNESCO zich zoveel bezig houdt met het ondermijnen van de legitimiteit van Israel. Ook vragen de Kamerleden zich af of Nederland haar invloed kan aanwenden binnen UNESCO om de obsessie met Israel te verminderen.

 

Bronnen: The Jerusalem Post, Ynet, The Times of Israel.