UNRWA-onderwijsmedewerkers prediken antisemitisme, terreur en haat, zegt UN-Watch

UNRWA-onderwijspersoneel maakt zich schuldig aan antisemitisme, verheerlijking van terreur en prediken van haat. Dit schrijft UN-Watch in een rapport dat vandaag is verschenen, na 6 jaar onderzoek. De UNRWA-onderwijsmedewerkers zijn op Facebook geïdentificeerd omdat zij hun werkrelatie met UNRWA openlijk benoemen. ‘Dit is de top van de ijsberg, aldus UN-Watch, dat op een structureel probleem bij UNRWA wijst en vraagt de VS – de grootste donor – direct actie te ondernemen. CIDI vindt dat dit ook voor Nederland én de EU geldt.

Het vandaag gepubliceerde rapport is alarmerend. Sinds 2015 signaleert UN-Watch jaarlijks problemen met de onderwijs-staf van UNRWA – onderwijs is een van de belangrijkste taken van de organisatie – en vraagt om actie. Tevergeefs. UNRWA is in de afgelopen jaren veelvuldig in opspraak geweest, vanwege corruptie en machtsmisbruik van de leiding, schoolboeken met antisemitische vooroordelen, ontkenning van het bestaan van Israel en meer, maar ook vanwege de zwakke positie tegenover terreurorganisaties zoals Hamas. UNRWA moest zelfs eigen personeel ontruimen na kritische uitspraken over terreurorganisatie Hamas.

Meerdere rapporten, actie blijft uit

UN-Watch onderzocht uitsluitend gewone, openbare profielen op Facebook van mensen die schrijven dat zij UNRWA-medewerker zijn. Dit jaar heeft UN-Watch 22 nieuwe profielen gevonden. Sinds 2015 heeft UN-Watch zo’n 100 mensen op deze manier kunnen identificeren. De bevindingen in het vandaag gepubliceerde rapport zijn slechts het topje van de ijsberg, schrijft UN-Watch. Gesloten groepen zijn niet onderzocht, en het is aannemelijk te verwachten dat daar meer van dergelijke berichten te vinden zijn. Bovendien heeft UN-Watch uiteraard geen mensen kunnen identificeren die hun werkrelatie met UNRWA niet in hun profiel noemen. Maar ook deze relatief beperkte bevindingen zijn reden voor zorgen. Nog meer zo omdat UNRWA de eerdere bevindingen van UN-Watch sinds 2015, inmiddels zes rapporten, niet serieus lijkt te nemen en tot dusver geen actie onderneemt.

Terecht wijst UN-Watch op een zorgelijk structureel probleem. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk zelf het product van het UNRWA-onderwijs, en dit is wat ze nu dus weer aan de volgende generatie doorgeven. CIDI vindt dat deze opstapeling van problemen bij UNRWA tot een radicale hervorming van de VN-organisatie moet leiden. Palestijnse vluchtelingen moeten naar zelfstandigheid en (economische) onafhankelijkheid wordt begeleid en de VN moet toezien dat de organisatie bijdraagt aan (een sfeer van) verzoening en bereidheid tot vrede en compromis, in tegenstelling tot de huidige sfeer van antisemitisme, haat en terreurverheerlijking.

UN-Watch wijst op structurele problemen

In het rapport geeft UN-Watch aanbevelingen, gericht op de grootste donor, de VS. Reden is het besluit van President Biden om de financiering van UNRWA te hervatten, nadat zijn voorganger Donald Trump deze had stopgezet. Deze aanbevelingen zijn echter ook relevant voor alle donors van UNRWA, waaronder Nederland en Europa.

Het is van groot belang dat UNRWA actief zorgt dat ze neutraal te werk gaat, transparant is en verantwoording kan afleggen. Dit geldt voor alle gelederen van de organisatie. Daarom moeten de donorlanden eisen:

  • UNRWA moet een beleid van zerotolerance implementeren voor alle medewerkers. Geen enkele vorm van racisme, antisemitisme of het prediken van haat mag worden getolereerd, en als iemand zich daaraan schuldig maakt moet die persoon per direct worden ontslagen. Dit geldt ook voor de UN-Watch geïdentificeerde personen.
  • VN Secretaris-General António Guterres en UNRWA Commissaris-Gen­eraal Philippe Lazzarini moeten dergelijke zaken ondubbelzinnig en direct veroordelen. In het bijzonder het vergoelijken van terreur en antisemitisme.
  • UNRWA moet een grondig onderzoek uitvoeren in alle vestigingen en kantoren en vervolgens een directe halt toeroepen aan alle activiteiten waarin antisemitisme en (oproepen tot) terreur plaatsvinden. Ook afbeeldingen moeten per direct worden verwijderd.
  • Onderzoek naar sociale mediaprofielen van alle UNRWA-medewerkers. Om te zorgen dat ze allemaal de uitgangspunten en principes van de VN naleven.
  • Voer effectieve monitoring en controlemechanismen in om de neutraliteit van UNRWA te waarborgen, op alle faciliteiten en voor elk staflid. Maak dit publiekelijk bekend.
  • Voer, in samenwerking met de andere donors, een onafhankelijk onderzoek in naar alle onderwijspersoneel om er zeker van te zijn dat dergelijke excessen uitgesloten zijn, en kom met een plan voor herstel.
  • Totale medewerking met en onderschrijving van de neutraliteitseis moet een voorwaarde zijn voor de financiering van de organisatie.
  • De mensen die door UN Watch-onderzoeken zijn geïdentificeerd mogen niet door UNRWA worden ingehuurd.

Hieronder enkele voorbeelden:

Tekst boven de afbeelding: ‘Hoe gaat het met jullie, mijn kinderen? We beginnen de les van vandaag, en de les van elke dag: dit is Palestina (27.027 kilometer). Geen centimeter minder, het is allemaal van ons.’

Overduidelijk een antisemitische cartoon betreffende de spanningen op de Tempelberg.

Tekst boven de afbeelding: ‘Geduld, geduld, O Kinderen van de Stenen, er is geen troost voor degenen die aan de smerige vredestafels zitten. Er is één manier, we weten het, er is geen keuze tussen de geest en de wapens #A-Nakba #Palestina’

Verheerlijking van de gijzeling en moord op 11 Israelische atleten tijdens de Spelen van 1972 in München: ‘[48 jaar geleden] vandaag brachten Black September-mannen de Palestijnse zaak naar binnen in elk huis, overal in de wereld, daarmee rammelden zij aan de tronen van de machtigste inlichtingendiensten in het universum en brachten glorie die eeuwig zal duren.’

Onderschrift: ‘Ze bewaarden het voor uw kinderen… volledig, van de rivier tot de zee, en van Ras a-Naqoura tot Umm Rashrash.’

‘De kaart van Arabisch Palestina’ met daarboven de tekst ‘Als het buskruit giert, als de lucht verlicht is, zeg dan niet dat er onweer in de lucht is – dat zijn Palestijnen.’

Gebruiker post quotes van Hitler: ‘Boven: “Als je in de rug bent gestoken, weet dan dat je de bovenliggende partij bent.” – Hitler Onder: we hebben ze voor je geselecteerd, zodat je je gedachten en geest kunt verrijken en verlichten in “het achttiende deel”‘