Van Aartsen actief bezig met Midden-Oosten

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 31 aug 2000 IRAN ISRAEL PA REGERING VS

Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen is op dit moment zeer actief op het gebied van het Midden-Oosten. Eind september gaat hij naar Israel om zich ter plekke over de politieke situatie te laten informeren.

In Amerika wil het American Jewish Committee met hem spreken als hij daar is voor de opening van de Algemene Vergadering van de VN. Woensdag jl. had hij in Nederland een gesprek met de Israelische Minister van Buitenlandse Zaken Shlomo Ben-Ami en vorige week had hij ontmoetingen met het Centraal Joods Overleg en de Palestijnse vertegenwoordiger Nabil Shaat, die binnen de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken.

Van Aartsen heeft het CJO laten weten bezorgd te zijn over het mogelijk eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat door Jasser Arafat. Dat zal alleen de spanning in het gebied verhogen en de kansen op vrede tot vrijwel nihil reduceren. Deze boodschap heeft Van Aartsen ook de Palestijnse vertegenwoordiger Nabil Shaat gegeven. Binnen de Europese Unie wordt hierover op eenzelfde wijze gedacht.

Ten aanzien van de tien Iraanse Joden heeft Van Aartsen gezegd dat Nederland een actieve rol zal blijven spelen, ook binnen de EU.

De uitspraak in hoger beroep wordt rond 5 september verwacht. Van Aartsen, die deze zaak nog steeds interpreteert als een machtsspel tussen de conservatieven en hervormingsgezinden, vindt wel dat het hoger beroep juridisch correcter verloopt, dan tijdens het eerste proces het geval was.