Van Aartsen gaat haat in Palestijnse schoolboekjes onderzoeken

Een delegatie van het Centraal Joods Overleg voerde begin deze maand overleg met Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken. CIDI-directeur Naftaniel drong er bij de Minister op aan kritisch te kijken naar hetgeen de Palestijnse leider Arafat zegt en vervolgens doet. In zijn recente gesprek met Arafat zegt van Aartsen heeft hij duidelijk het on-democratische karakter van de Palestijnse Autoriteit en de schending van de mensenrechten aan de orde gesteld.

Het machtsvacuum in Zuid-Libanon na het vertrek van de Israelische troepen mei vorig jaar baart ook Van Aartsen zorgen. Dat betreft niet alleen het feit dat Hezbollah er met steun van Iran vrij spel lijkt te hebben, maar ook de proliferatie van kennis van niet-conventionele wapensystemen vanuit Rusland naar Iran. Hij heeft zijn zorg hierover aan de orde gesteld tijdens gesprekken met premier Kok, de Russische president Poetin en zijn Russische collega Ivanov. Ten aanzien van de vier door Hezbollah eind vorig jaar ontvoerde Israeli’s, waaronder drie soldaten, zegt van Aartsen hierover gesproken te hebben met de president van het Internationale Rode Kruis, Kellenberger.

Over de varianten op de in 1991 herroepen VN-resolutie Zionisme-is-racisme die in de aanloop naar de VN-Wereld Conferentie tegen Racisme circuleren en de pogingen de term Holocaust uit te hollen wees Van Aartsen op de bespreking medio juni tussen de Europese Unie en Mary Robinson, de VN-Hoge commissaris voor de Mensenrechten. Er is toen duidelijk naar voren gebracht, dat als dit de onderwerpen van bespreking gaan worden, de conferentie voor de EU een "ongewenste vechtconferentie" wordt.

Tot slot zegde Van Aartsen de delegatie toe te zullen reageren op het rapport van het Center for Monitoring the Impact of Peace, dat hem wordt overhandigd, over de haat die in Palestijnse schoolboekjes wordt gepredikt. De boekjes kwamen mede door financiële steun van Nederland tot stand. Intolerante uitingen in door Nederland gefinancierd materiaal is, aldus de minister "ontoelaatbaar".