Veel antisemitische reacties op kort geding

Niet onverwacht waren er felle reacties op het kort geding van CIDI, CJO en 4 Holocaustoverlevenden tegen FvD-voorman Thierry Baudet. Veel daarvan vielen op als ronduit antisemitisch. Dit bekrachtigt de beoordeling van de rechter dat Baudets tweets een “voedingsbodem voor antisemitisme” vormden, zoals zij in haar vonnis stelde. Tevens verkent een nieuw Europees onderzoek de kruisbestuiving tussen de antivax-activisme en antisemitisme.

Veel reacties op Twitter en Telegram op kort geding

Heeft het kort geding nu gezorgd voor meer of minder antisemitisme? Als je de plaatjes hieronder bekijkt, dan zou je denken dat het juist voor meer antisemitische uitingen zorgt. Het kort geding geeft goed aan welke opmerkingen te ver gaan en waar zij nodeloos grievend worden. Nu de rechter een lijn heeft getrokken, is duidelijker geworden wat er wel en niet kan in het publieke debat.

Bovenstaande tweet werd tijdens de zitting met Baudet geplaatst in reactie op rechtbankverslaggever Saskia Belleman, die op Twitter bericht deed. CJO-voorzitter Ronny Naftaniel haalde deze reactie aan als illustratie van de stelling dat uitingen van Baudet antisemitisme aanwakkeren dan wel salonfähig maken. Na de uitspraak plaatste het CJO een reactie op Twitter en daarop volgde een reply die uiterst antisemitisch is.

Ook het CIDI was een mikpunt, waarbij enkele Twitteraars zich vooraf afvragen wat voor duistere krachten CIDI wel niet zouden financieren. Via de mail en de telefoon kwamen meerdere schokkende berichten en verwensingen binnen, waaronder enkelen die spraken over ‘vergassen’. Er werd beweerd dat CIDI geld zou krijgen uit schimmige hoeken en de herinnering van de Holocaust zou exploiteren en misbruiken voor eigen gewin – een veel voorkomend thema in naoorlogs antisemitisme. 

Ook maakten enkele Twitteraars na de zaak referenties naar klassieke antisemitische canards en complotideeën. Zo zien sommigen de Joden als een soort elite, die je nooit zou mogen beledigen.

Het klassiek antisemitische idee dat Joden de politiek en de media zouden beheersen werd ook regelmatig geuit. Een voorbeeld van een Twitteraar:

Gedurende en na de zitting werd de voorzieningsrechter beschuldigd van partijdigheid. Gebruikers in de FVD-geluiden Telegramgroep hadden weinig geloof in de rechtbank en hadden grotendeels verlies verwacht, al bejubelden de meesten de inbreng van mr. Spong, de advocaat van Baudet. Een enkele Twitteraar maakte de rechter, incluis foto, uit voor nazi.

Ook bleven enkele mensen volharden en stelden ze doodleuk dat de vergelijking die de rechter afwees nog steeds standhoudt. Op Telegram repte men uitgebreid over overlevenden, familieleden en kennissen die het wel met hen eens waren. Ook stelden sommigen dat het juist discriminatoir is dat Baudet wél zou worden aangepakt, maar rabbijn Benima niet. Opmerkelijk genoeg voerde de verdediging van Baudet in de zaak dit punt als argument aan. Benima is door grote delen van de Joodse gemeenschap, inclusief CIDI, hard aangesproken op haar eigen vergelijking tussen de situatie van ongevaccineerden en totalitarisme.

Rapport laat kruisbestuiving antisemitisme en antivaxxers zien in Europa

Toevalligerwijs kwam er enkele dagen terug ook een zeer uitgebreid rapport uit over het groeiende antisemitisme binnen de antivaxxerbeweging in verschillende Europese landen. In het rapport schreven de onderzoekers uit onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje en andere Europese landen dat de antivax-beweging meer en meer antisemitische trekjes krijgt. Zij stellen wel dat er per land soms grote verschillen zijn.

Zo was openlijk antisemitisme uit den boze in onder andere Vlaanderen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar sprak men, bijvoorbeeld door het sterke Duitse Netzgezetz meer in codetaal of via dog whistles. Maar in Frankrijk sprak men op social media veel over #Qui? (wie?), waarmee men impliceert dat Joden als schimmige elite achter het coronabeleid zitten. Men spreekt dan vaak over ‘globalisten’, de ‘elite’ en vergelijkbare terminologie. Ook krijgen zij de schuld van de zogeheten New World Order en de Great Reset.

Opvallend is wel dat in bijna elk land de bizarre paradox te vinden is waarin men enerzijds antisemitische taal bezigt als kritiek op de overheid en anderzijds zichzelf ziet als slachtoffers die in een situatie zitten vergelijkbaar met de Joden uit de jaren ’30 en ’40.

Ook waren er in Duitsland vergelijkingen met verzetsstrijdster Sophie Scholl, en werden de maatregelen vergeleken met de Machtergreifung uit 1933. Referenties en vergelijkingen met de Processen van Neurenberg blijven populair, zowel in West- als Oost-Europa.

Volgens de onderzoekers hebben zij een beeld geschetst van de verspreiding van een complot binnen een complot. Geen verrassing, want antisemitisme heeft altijd een rol gespeeld in complotdenken. Het gebruik van de Holocaust als shockmiddel is dus ook buiten Nederland helaas populair.