Verenigde Staten hervatten financiële steun aan de Palestijnen

Met Joe Biden in het Witte Huis hervat de Amerikaanse regering de financiële steun aan de Palestijnen. De vorige Amerikaanse president Donald Trump had de financiering grotendeels stopgezet.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

In maart maakte de Biden-regering al twee steunpakketten voor de Palestijnen bekend. Onder het mom van het aanpakken van de coronapandemie werd 15 miljoen dollar toegezegd, en ter ondersteuning van infrastructuur, volksgezondheid en het maatschappelijk middenveld nog eens 75 miljoen dollar. Deze week is bekend geworden dat de Palestijnen daarnaast op 40 miljoen dollar kunnen rekenen ten behoeve van wetshandhaving en beveiliging.

De hernieuwde financiële steun aan de Palestijnen is in contrast met het beleid van Biden’s voorganger Trump. De VS stopte met financiële steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA en kortte ook op andere programma’s ten behoeve van de Palestijnen. Het Palestijnse leiderschap ging echter zelf ook over tot een boycot van Amerikaanse steun: in antwoord op het beleid van Trump weigerde de Palestijnse Autoriteit nog langer Amerikaanse hulp te ontvangen voor de Palestijnse veiligheidsdiensten.

Door een economisch element toe te voegen aan het Deal of the Century-vredesplan, hoopte de Trump-regering het Palestijnse leiderschap terug naar de onderhandelingstafel te lokken. De Palestijnse Autoriteit wees het vredesvoorstel echter al bij voorbaat af en Palestijnse zakenmensen die deelnamen aan de economische conferentie zijn zelfs gemarteld door de PA.

De regering onder leiding van Biden keert terug naar het oude beleid van de VS ten aanzien van de Palestijnen. Mogelijk hoopt de Amerikaanse regering door financiële steun te hervatten het verloren vertrouwen te herwinnen en hiermee onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen dichterbij te brengen. Het is tevens de verwachting dat deze week een hervatting van steun aan UNRWA aangekondigd zal worden.

De meest recente toezegging van 40 miljoen dollar dateert van 2 april, maar is pas afgelopen maandag gepubliceerd. “Het steunen van een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict is een is een kerndoelstelling van de Amerikaanse nationale veiligheid”, aldus het State Department. “Als essentieel onderdeel van deze inspanning is de hulp van de Amerikaanse overheid gericht op het opbouwen van professionele en verantwoordelijke veiligheids- en strafrechtelijke instellingen die de veiligheid en stabiliteit op de Westelijke Jordaanoever handhaven, de rechtsstaat handhaven, rechtstreeks bijdragen aan de regionale veiligheid en de bevolking beschermen.”

Taylor Force Act

De hervatting van financiële steun aan de Palestijnen zal niet zonder slag of stoot gaan. Naar verwachting zullen Republikeinen stellen dat de subsidies in strijd zijn met de Taylor Force Act. In 2018 nam het Amerikaanse Congres een wet aan die het de regering mogelijk maakt om geldelijke ondersteuning aan de Palestijnse Autoriteit stop te zetten, zolang deze doorgaat met het belonen van terroristen. 

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. 

Ook de Nederlandse regering heeft zich gekeerd tegen deze perverse prikkel. Daar de PA weigert haar beleid ten aanzien van het belonen van Palestijnse gevangenen te herzien, heeft minister voor Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in 2019 het laatste beetje directe subsidie aan de PA stopgezet, in lijn met de aangenomen motie die een jaar eerder was ingediend.