Verkiezingsretoriek Netanyahu: Israelische wetgeving in nederzettingen toepassen

Een uitspraak van de Israelische premier Benjamin Netanyahu, gedaan in de context van de verkiezingen, heeft internationaal tot commotie geleid.

Foto: Een verkiezingsadvertentie voor Benjamin Netanyahu en Likoed. Bron: Yoav Rabi/Wikimedia Commons.

Een journalist stelde Netanyahu de vraag of hij het nederzettingenblok Gush Etzion ten zuiden van Jeruzalem wil annexeren. Daarop antwoordde Netanyahu dat zijn Likoedpartij geleidelijk “soevereiniteit” in de nederzettingen wil toepassen. Daarnaast herhaalde Netanyahu dat geen enkele inwoner van een nederzetting onder zijn leiderschap zijn huis zou hoeven verlaten.

Israelische analisten interpreteerden Netanyahu’s uitspraak als de intentie om binnen de nederzettingen delen van het oorlogsrecht te vervangen door delen van het Israelische burgerrecht. Tegelijkertijd is de bewoording ambigu. De uitspraak kan van alles betekenen. Op deze manier vermijdt Netanyahu een concrete verkiezingsbelofte te doen.

In ieder geval heeft Netanyahu de Hebreeuwse term voor “annexatie” (“sipuach”) niet in de mond genomen. Nederlandse media als de NOS en de Telegraaf berichtten het tegenovergestelde.

Netanyahu doet in de laatste dagen voor de verkiezingen wel vaker ambigue beloftes om stemmen te winnen. Bij de afgelopen verkiezingen in 2015 baarde hij opzien door een paar dagen voor de stembusgang te zeggen dat hij geen tweestatenoplossing meer wilde. Enkele dagen na het winnen van deze verkiezingen verklaarde Netanyahu echter opeens “geen éénstaatoplossing” te willen maar een “duurzame, vreedzame tweestatenoplossing.”

Kortom: Netanyahu nam het woord annexatie niet in de mond. Zijn ambigue uitspraak over het toepassen van Israelisch recht in de nederzettingen moet worden bezien in de context van de verkiezingen, waarin hij al eerder grote beloftes deed en die niet nakwam.

Maar Netanyahu’s uitspraak draagt niet bij aan een sfeer waarin vredesonderhandelingen na de verkiezingen kunnen slagen. Netanyahu doet er daarnaast goed aan zich te realiseren dat zijn uitspraken ook internationaal worden uitvergroot.