Verkoop Nazi-spullen ging gewoon door

Cassettebandjes met toespraken van Nazi-leiders, vlaggen met hakenkruizen, antisemitische cartoons en messen en dolken met opschriften Blut und Ehre. Het is slechts een selectie van de Nazi-spullen die vorige week zaterdag te koop waren op de maandelijkse militaire beurs in Duiven.

Vertegenwoordigers van het Nederlands Auschwitz Comité, het Meldpunt Discriminatie Internet en het CIDI waren naar de beurs gegaan om na te gaan wat er tegen de verkoop gedaan kon worden. Ze waren getipt dat op dit soort beurzen regelmatig verboden Nazi-relikwieën worden verhandeld. Een deel van het publiek zou hier speciaal op afkomen.

Eenmaal in Duiven aangekomen schrokken de vertegenwoordigers zo van het materiaal dat ze aantroffen dat ze besloten de politie te bellen om proces verbaal op te maken. De politie weigerde. Een toevallig op de beurs aanwezige wethouder waarschuwde de burgemeester. Dit leidde evenmin tot ingrijpen. Pas toen in het weekeinde de media aandacht aan het incident gaven, benaderde de politie Hadassa Hirschfeld met de mededeling dat zij nu aangifte kon doen. Dat was te laat om de handelaren op heterdaad te betrappen.

Op grond van artikel 137 Wetboek van Strafrecht is het verboden voorwerpen die aanzetten tot haat in voorraad te hebben of ter verkoop aan te bieden. Het verbod betreft vooral replica’s, omdat het enkele feit van handel al aangeeft dat de verkoop niet uit pure historische belangstelling plaatsheeft. Handelaren die behoorlijke aantallen origineel Nazi-materiaal aanbieden zijn eveneens strafbaar, omdat ze kennelijk het doel hebben Nazi-propaganda te verspreiden.

Tegenover het Algemeen Dagblad verklaarde de burgemeester van Duiven, dat hij voortaan direct de militaire beurs zal verbieden, indien blijkt dat er Nazi-artikelen in strijd met de wet worden verkocht. Hadassa Hirschfeld: "Het gaat ons niet om het verbieden van een militaire beurs. Daarin is een aantal mensen oprecht geïnteresseerd. Wij willen dat handelaren, die Nazi-spullen verkopen, worden aangepakt. Het niet-bestraffen van dit soort uitingen van racisme en antisemitisme geeft jonge mensen het verkeerde voorbeeld. Ze zouden het gevoel kunnen krijgen dat de Nazi-periode gewoon een oorlog als alle andere was, waarbij je de Nazi’s en hun relikwieën mag bewonderen, alsof de Nazi’s onze bevrijders waren in plaats van onze massamoordenaars."