Vervroegde verkiezingen leidt niet tot uitstel Wye-akkoord

NOS Teletekst

Israel:Wye-akkoord niet in ijskast

JERUZALEM De vervroegde verkiezingen in Israel hoeft volgens premier Netanyahu niet te leiden tot uitstel van de uitvoering van het interim-akkoord van Wye,mits de Palestijnen tegemoetkomen aan de eisen die hij heeft gesteld.

Netanyahu reageerde op uitlatingen van het Palestijnse Gezag,dat zich na het Knesset-debat over de verkiezingen, bezorgd toonde dat het Wye-akkoord voor een halfjaar in de ijskast verdwijnt.

Netanyahu schortte de verdere aftocht van troepen uit de Westoever onlangs op omdat de Palestijnen zich niet aan de afspraken zouden houden.Ook bestond er in zijn coalitie veel verzet tegen Wye.