Vierde jaar op rij recordaantal antisemitische incidenten in Verenigd Koninkrijk

Voor het vierde jaar op rij is in het Verenigd Koninkrijk een recordaantal antisemitische incidenten geregistreerd. Dat meldt de Community Security Trust (CST) in haar 2019 Antisemitic Incidents Report.

In 2019 heeft de Britse antisemitismewaakhond CST in totaal 1805 antisemitische incidenten geregistreerd. Een nieuw recordaantal dat aantoont dat de zorgwekkende trend van toenemend antisemitisme nog altijd niet is gestopt. 2019 is het vierde jaar op rij dat CST een nieuw record vaststelt. Het gaat om een stijging van 7% ten opzichte van 2018, toen nog 1609 incidenten werden geregistreerd. In augustus bracht CST een halfjaarlijks rapport uit dat al waarschuwde voor een aanhoudende stijging van Jodenhaat.

De geregistreerde incidenten zijn verspreid over het gehele jaar. Dat wijst op een algemene sfeer van intolerantie en vooroordelen, aldus CST, en niet op een piek van antisemitisme dat door een specifieke gebeurtenis teweeg zou zijn gebracht. De Britse antisemitismewaakhond ziet echter ook een aantal lichte pieken in de maanden februari en december; in beide gevallen als gevolg van discussies over antisemitisme binnen de Labour-partij, aldus CST. In het rapport worden 224 incidenten vermeld waarbij de daders gelieerd zijn aan de Britse Arbeiderspartij of in de context van discussies over Labour Jodenhaat uitten.

CST heeft in 2019 158 gewelddadige aanvallen met een antisemitisch motief geregistreerd. Dat is een toename van 25% in vergelijking met 2018 en een recordaantal van gewelddadige incidenten in één jaar. Daarnaast zijn 88 gevallen van beschadiging of schennis van Joodse eigendommen en 98 bedreigingen genoteerd. 1443 incidenten vallen onder de categorie ‘onrechtmatig gedrag’ – gescheld, antisemitische graffiti, antisemitisme op sociale media en haat-mail.

Bijna twee derde van de incidenten zijn geregistreerd in de omgeving Londen en de omgeving Manchester. Hier zijn dan ook de grootste Joodse gemeenschappen van het Verenigd Koninkrijk te vinden. In deze twee gebieden is echter sprake van een lichte daling: de toename in het aantal incidenten is vooral in de rest van het VK genoteerd. Volgens CST is dit door een verbetering in het uitwisselen van gegevens met de politie en door de stijging in het aantal online antisemitische incidenten.

CST-directeur David Delew noemt 2019 “weer een moeilijk jaar voor Joden”. Voor Delew is het geen verrassing dat opnieuw sprake is van een stijging in het aantal antisemitische incidenten: “het is duidelijk dat zowel sociale media als de reguliere politiek plekken zijn waar antisemitisme en racisme moeten worden verdreven, als we een verbetering in de toekomst willen zien”.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemt het “verschrikkelijk” dat er weer sprake is van een recordaantal antisemitische incidenten. “We moeten veel meer doen om antisemitisme en de intolerantie die hierdoor gecreëerd wordt aan te pakken”, aldus Patel. De minister zegt aan te dringen op meer samenwerking tussen de overheid, politie, rechters en gemeenschapsgroepen “om deze schandelijke vlek in de samenleving te verwijderen.”

In Nederland houdt CIDI  antisemitische incidenten bij en de Nederlandse antisemitismewaakhond brengt al sinds decennia een jaarlijkse monitor antisemitische incidenten uit, volgens een constante methodologie die vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk maakt. Sinds 2017 worden ook online uitingen, die een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, bijgehouden. Binnenkort zal de monitor over het jaar 2019 gepresenteerd worden.