Vijf resoluties over Israël, geen over andere landen

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 3 dec 2020 VN

Bij de Algemene Vergadering van de VN is woensdag over vijf resoluties met betrekking tot Israël gestemd. Over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld. Nederland stemde voor twee van de vijf resoluties.

Verschillende fora van de Verenigde Naties worden misbruikt als politiek wapen tegen Israël. Terwijl alle landen langs dezelfde meetlat gelegd zouden moeten worden, wordt de Joodse staat op disproportionele en eenzijdige wijze veroordeeld met tal van resoluties terwijl de meest notoire mensenrechtenschenders in de wereld de dans ontspringen.

Zo was ook woensdag weer het geval. Deze maand wordt bij de Algemene Vergadering van de VN over tal van resoluties gestemd, waarbij Israël op disproportionele en eenzijdige wijze wordt behandeld. Woensdag werden vijf resoluties met betrekking tot Israël aangenomen en over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld.

Resolutie A/75/L.29 “De Syrische Golan” werd met 88 voorstemmen en 9 tegenstemmen aangenomen. 62 landen onthielden zich van stemming. De resolutie spreekt “diepe zorgen” uit dat Israël zich niet heeft teruggetrokken uit de Golanhoogten. Deze strategisch gelegen locatie werd door Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog op Syrië veroverd. Voor deze tijd gebruikte Syrië de hoogvlakte om lager gelegen Israëlische gemeenschappen te bestoken – iets wat in de motie niet genoemd wordt. Daarnaast wordt de Syrische burgeroorlog en de misdaden die het Syrische regime begaat, genegeerd in de resolutie. Nederland onthield zich van stemming bij deze resolutie.

Resolutie A/75/L.32 “Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk” werd met 91 voorstemmen en 17 tegenstemmen aangenomen. 54 landen onthielden zich van stemming. Volgens UN Watch is dit comité “een van de pilaren van de anti-Israël infrastructuur” van de VN. De rapporten die door dit orgaan worden geproduceerd negeren Palestijns terrorisme en richten zich alleen op Israëlische acties. Nederland onthield zich van stemming bij deze resolutie.

Resolutie A/75/L.33 “Afdeling voor Palestijnse Rechten van het Secretariaat” werd met 84 voorstemmen en 25 tegenstemmen aangenomen. 53 landen onthielden zich van stemming. De Afdeling voor Palestijnse Rechten van het Secretariaat (DPR) heeft als opdracht een “constructieve en positieve bijdrage te leveren aan de internationale bewustwording van het vraagstuk Palestina en de noodzaak voor een vreedzame oplossing”. UN Watch stelt echter dat de DPR deze opdracht niet correct vervult en in plaats daarvan anti-Israëlpropaganda verspreidt en daarmee het vredesproces tegenwerkt. Zo coördineert de Afdeling voor Palestijnse Rechten internationale boycotcampagnes tegen Israël. Nederland stemde tegen deze resolutie.

Resolutie A/75.L.34 “Vreedzame oplossing voor de kwestie Palestina” werd met 145 voorstemmen en 7 tegenstemmen aangenomen. 9 landen onthielden zich van stemming. De resolutie roept op tot een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten met een tweestatenoplossing voor Israël en de Palestijnen. De motie is echter eenzijdig, daar het alleen Israëlische acties en beleid bij naam noemt. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/75/L.35 “Speciaal informatieprogramma over de kwestie Palestina van het Departement van Openbare Informatie van het Secretariaat” werd met 142 voorstemmen en 8 tegenstemmen aangenomen. 11 landen onthielden zich van stemming. De resolutie geeft het Departement van Openbare Informatie van het Secretariaat het mandaat om informatie te verspreiden de Palestijnse kwestie. Over het Israëlische narratief wordt niet gesproken. Nederland stemde voor deze resolutie.

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

In de Nederlandse politiek is regelmatig ophef over het stembeleid van Nederland. Onlangs nog passeerden zeven resoluties met betrekking tot Israël de revue bij het dekolonisatiecomité van de Algemene Vergadering. Geen enkel ander land werd tijdens deze sessie berispt in een motie. Nederland stemde voor zes van de zeven resoluties, waaronder een motie die de Joodse banden met de Tempelberg in Jeruzalem negeert. Dit terwijl een aangenomen motie van Van der Staaij de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël. De Eerste Kamer zich vorige maand dan ook genoodzaakt in te grijpen met een motie die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!