“VN-Mensenrechtenraad eenzijdig ten aanzien van Israel”

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 25 sep 2006 HEZBOLLAH ISRAEL TWEEDE KAMER VN

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft afgelopen maandag kritiek geuit op de nieuwe Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

HRW beticht de Mensenrechtenraad van eenzijdigheid ten aanzien van Israel en van een disproportionele aandacht voor het Midden-Oosten in het algemeen. De organisatie stelt dat deze mensenrechtenraad van de Verenigde Naties niet de nadruk moet leggen op het Midden-Oosten, maar ook acties moet voeren om de crises in bijvoorbeeld Darfur en Sri Lanka onder de aandacht te brengen.

Het persbericht kwam uit op de dag dat de raad aan een tweede zitting zou beginnen. In zijn eerste vergadering, had de raad drie resoluties over de schendingen van mensenrechten en humanitair recht door Israel aangenomen, maar waarbij de verantwoordelijkheden en de mensenrechtenschendingen door andere partijen in het Midden-Oosten (zoals Hezbollah en de Palestijnse milities) niet genoemd werden. Human Rights Watch wijst de raad op zijn plicht om de rechten van alle burgers in het gebied te beschermen.

Ook minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft kritiek op de Mensenrechtenraad geuit. In zijn brief van 21 september aan de Tweede Kamer schreef Bot in het kader van een mogelijk onderzoek naar de gang van zaken tijdens de oorlog tussen Israel en Hezbollah: “Indien een initiatief in VN-kader wordt genomen tot een onafhankelijk en evenwichtig onderzoek naar de schending van het toepasselijk recht door alle bij het conflict betrokken partijen, zal Nederland dat steunen. De onderzoekscommissie die op 1 september jl. door de VN-mensenrechtenraad is opgericht voldoet naar mijn mening niet aan deze voorwaarden, omdat deze commissie zich uitsluitend richt op mensenrechtenschendingen die zouden zijn begaan door Israel.”