VN misbruiken Goldstone in steekspel tegen Israel

De Algemene Vergadering van de VN heeft vrijdag een resolutie aangenomen die Israel richting beklaagdenbank dwingt nav het Goldstone-rapport.

Dit op zich al omstreden rapport over de Israelische actie Cast Lead in de Gazastrook leidde 16 oktober al tot een resolutie van de VN Mensenrechtenraad, die volgens onderzoeker Goldstone van eenzijdigheid tegen Israel getuigde .

VN secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft al laten weten dat de niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering zo snel mogelijk in de Veiligheidsraad zal worden besproken. 

Het is niet verwonderlijk dat de resolutie is aangenomen: in de Algemene Vergadering (AV) is een automatische meerderheid van landen, voornamelijk in de Arabische landengroep en de groep van ongebonden landen, die uit ideologische overwegingen een standaard anti-Israel politiek voeren. Deze groepen waren ook de opstellers van de resolutietekst. 

Van de 192 AV-leden stemden 114 landen voor de resolutie, waaronder Iran, Sudan en China. Nederland stemde met nog dertien landen, waaronder Italie en Amerika, tegen. 44 landen onthielden zich van stemming; daaronder waren Frankrijk, Engeland en Rusland. De EU probeerde volgens de Israelische krant The Jerusalem Post vergeefs te lobbyen voor een meer evenwichtige tekst. De meeste EU landen onderschrijven de resolutie niet. 

Om de burgers van Israel is het de resolutie beslist niet te doen: Israel en de Palestijnen moeten volgens de niet-bindende resolutie binnen drie maanden "onafhankelijke, geloofwaardige onderzoeken" doen naar schendingen van mensenrechten en internationaal recht tijdens het conflict in Gaza

Over de burgers van Israel – binnen de groene lijn – die al acht jaar dagelijks met raketten worden bestookt, rept de resolutie niet. Evenmin komt Israels recht op zelfverdedinging tegen deze aanvallen aan de orde. In Israel lopen al verschillende onderzoeken naar vermeende incidenten tijdens operatie Cast Lead afgelopen winter. Noch door Hamas, noch door de PA op de Westbank, worden onderzoeken naar de Gaza-oorlog uitgevoerd. 

De resolutie roept voorts op tot bespreking van het Goldstone rapport in de Veiligheidsraad, en eventueel verdere acties over drie maanden. Ook zou Zwitserland een conferentie moeten beleggen omtrent de uitvoering van de Geneefse Conventies, waarin de bescherming van burgers in oorlogstijd is vastgelegd, in de Bezette Palestijnse Gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem

Wederom tellen de Israelische burgers niet mee, noch het feit dat Israel zich in 2005 eenzijdig terugtrok uit Gaza – het aandachtsgebied van de Goldstone missie. 

De AV-resolutie werd bewerkstelligd door een op 16 oktober aangenomen resolutie van de Mensenrechtenraad, die ook al laat doorschemeren dat het VN leden niet zozeer te doen is om de burgers van Gaza maar om een politiek steekspel tegen Israel. 

De Mensenrechtenraad-resolutie zou de uitkomst zijn van het Goldstone rapport, maar tweederde van de resolutie gaat niet over Goldstones onderzoek. 

Het woord ‘Gaza’, komt in het vijf pagina’s tellende document slechts eenmaal voor, Hamas wordt helemaal niet genoemd – dat is ook in de AV-resolutie het geval. In plaats daarvan gaan meerdere paragrafen over de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. 

De ‘Permanente Observator voor Palestina’ binnen de VN noemde het aannemen van de AV-resolutie ‘een zeer belangrijke nacht in de geschiedenis van de Algemene Vergadering".