VN, Saoedi Arabië spannen zich in tegen escalatie Libanon

chatahAanslag2Zowel de VN als Saoedi Arabië spannen zich, samen met de legers van Libanon en Israel, in om te voorkomen dat Hezbollah Libanon verwikkelt in een oorlog met Israel. Zondag werden, waarschijnlijk door Hezbollah, vanuit Libanon vijf katjoesjaraketten afgeschoten;  twee daarvan bereikten Noord-Israel. Israel  deed een aanval op de lanceerbasis. Alle partijen behalve Hezbollah lijken zich in te spannen om escalatie te voorkomen. Hezbollah maakt als politieke partij deel uit van de Libanese regering, maar heeft als terroristische organisatie een eigen agenda wat betreft Syrië en Israel. Vrijdag werd in Beiroet Mohamad Chatah, een tegenstander van de overheersing door Hezbollah, vermoord in een bomaanslag.

UNIFIL nam zondag direct contact op met het Israelische en het Libanese leger nadat de raketten uit Libanon waren neergekomen in de buurt van Kiryat Shmona en de Israelische artillerie een aanval had uitgevoerd op de lanceerbasis. “Dit is een ernstige schending van VN-resolutie 1701, die duidelijk tot doel heeft de stabiliteit in de regio te ondermijnen. Escalatie voorkomen is onze eerste prioriteit, en beide partijen hebben mij verzekerd van hun volledige medewerking”, zei UNIFIL-commandant Paolo Serra zondag.

Saoedi-Arabië stelde zondag $3 miljard ter beschikking voor wapens uit Frankrijk, een grote wapenhandelaar met koloniale banden met Libanon. De Saoedische gift, bijna dubbel het hele defensiebudget van Libanon voor 2012 ($1,7 miljard), moet het zwakke en verouderde Libanese leger versterken, zodat het een tegenwicht kan vormen tegen het veel sterkere Hezbollah. Hezbollah vormt een staat in een staat in Libanon, waar sektarische verschillen in het verleden voor jarenlange burgeroorlogen zorgden.

Noch de Libanese regering, noch Israel heeft enig belang bij een nieuwe Libanese oorlog. (Mogelijk werden daarom ‘slechts’ katjoesjaraketten afgeschoten: Hezbollah beschikt over veel nieuwere lange-afstandsraketten, die op Israel gericht zijn.) De Libanese president Michel Sleiman kondigde de Saoedische gift zondag aan op TV, kort nadat duizenden Libanezen de begrafenis bezochten van ex-minister Mohamad Chatah, die vrijdag in de hoofdstad Beiroet samen met anderen werd vermoord door een autobom in het centrum. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist, maar Chatah was een uitgesproken tegenstander van Hezbollahs dominantie in Libanons aangelegenheden.

Chatah liet een lange open brief achter aan de Iraanse president Rouhani. Voordat hij de kans kreeg hierop handtekeningen te verzamelen van Libanese parlementsleden, werd hij het slachtoffer van de bomaanslag. In zijn brief waarschuwde hij dat de binnen- en buitenlandse veiligheid van Libanon erger in gevaar zijn dan ooit.  Hij stelt Iran verantwoordelijk voor het ondermijnen van de Libanese staat en vraagt Rouhani een nieuwe weg in te slaan:

“Het is een onomstreden feit dat de Revolutionaire Garde van Iran 30 jaar geleden de oprichter was van Hezbollah. Libanon was toen nog in een verschrikkelijke burgeroorlog verwikkeld en Zuid-Libanon was bezet door Israel. Nu, 23 jaar na het eind van de burgeroorlog en het opheffen van de Libanese militia’s en 13 jaar nadat Zuid-Libanon is bevrijd van de Israelische bezetting, blijft Hezbollah een onafhankelijke en zwaar bewapende macht vormen die zich onttrekt aan de zeggenschap van de staat. Dat gebeurt met rechtstreekse steun en sponsorschap van uw land.”

Hij roept Rouhani op tot het ondersteunen van 4 maatregelen, waaronder:

“4. Verzoek de Veiligheidsraad de stappen in te zetten die nodig zijn om de uitvoering van UNSCR 1701 af te ronden. Die motie is erop gericht Libanon vanuit het huidige, voorlopige eind van vijandelijkheden te brengen naar een permanent staakt-het-vuren met Israel, waarbij maatregelen van de VN Veiligheidsraad een eind zullen maken aan grensoverschrijdingen door Israel, en het Libanese leger de volledige en exclusieve  zeggenschap zullen geven over de veiligheid in het hele land.”
Lees hier de hele verklaring van Chatah

Escalatie door toedoen van Hezbollah dreigt aan twee Libanese fronten. In het buurland Syrië vechten door Saoedi-Arabië gesteunde soennitische moslims aan de kant van de rebellen, terwijl het sji’itische, door Iran bewapende en aangestuurde Hezbollah meevecht aan de kant van Assad. Ook de provocaties tegen Israel  worden toegeschreven aan Hezbollah. Dat geldt zowel  voor de raketbeschieting zondag als voor een eerder incident, toen een Libanese soldaat over de grens heen een Israelische militair doodschoot. Ook toen spande alle partijen zich in om escalatie te voorkomen; het zou gaan om een éénmansactie van een Hezbollah-aanhanger in het Libanese leger.

De raketbeschieting kwam zondag op een uitgekiend moment: vlak voordat de Amerikaanse minister Kerry de regio bezoekt om de vredesbesprekingen tussen Israel en de PA voort te trekken en één dag voordat Israel in dat kader 26 terroristen met bloed aan hun handen vrijlaat in het kader van die besprekingen, en tegelijkertijd weer nieuwe bouw aankondigde in de nederzettingen. Beide maatregelen wekken veel weerstand op bij Israeli’s en Palestijnen, net zoals bij vorige vrijlatingen en bouwplannen het geval was.